Laksekvoten 2023

Så er årets laksekvote for Kongeåen meldt ud, og den er magen til de foregående år, nemlig 25 laks på 73 cm eller mindre og 25 laks større end 73 cm.
Hertil kommer en B-kvote på 5 laks, som må hjemtages i de øverste dele af Kongeåens vandsystem.

Slibedag :)

P-Gruppen:
10 mand samlet til torsdagsmøde på Knudepunktet, nogle syge, andre forhindret i at møde. Trods alt god kaffe og snak, pral m.v.
Arne viste os hvordan man sliber knive, nogle fandt ud af hvordan man gør, men han kom dog i arbejde da nogle af os kun så på mens vi fik vores knive slebet!

Mange tak Arne!

Generalforsamling 2022.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen

Mandag d.06. februar 2023 kl. 19:00

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:
Simon Simonsen (modtager genvalg)
Hans Jørgen Pedersen (modtager genvalg)

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  2. Valg af 1 revisor.

På valg er:  Torben.

  1. Eventuelt.
  2. Underholdning: Ebbe fra Vejen Kommune fortælle om vandløb, restaurering og planer for Kongeåen.

Forslag

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, dvs. d.23. januar 2023.

Medlemsoplysninger

Vi mangler stadig e-mail adresser på flere medlemmer, gå ind på www.sportsfiskeren.dk og ret evt. dine data, så vores medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de data, som du selv har opgivet!

Knæk og bræk!
Bestyrelsen.

 

Sæsonslut!

Kære medlemmer af VOSF

Så er det slut med fiskeri i åerne for denne gang, så gydefiskene kan få ro til deres gydninger. Vi håber, at I har haft gode oplevelser i løbet af året, selv om gydefiskene lod vente på sig på grund af den manglende regn og først for alvor kom op på vores fiskevand i oktober. Til gengæld var der godt gang i tørfluefiskeriet i løbet af sommeren med mange fine bækørreder og en del stallinger.

Vi fået et rigtig godt tilbud fra Vejen Bibliotek, nu hvor sæsonen er slut. De tilbyder en særlig rabat til medlemmer af VOSF til en aften med oplæsning og foredrag om ‘Den fantastiske ål’. Arrangementet finder sted den 14. november kl. 19 på Vejen Bibliotek.

Du kan læse mere og tilmelde dig via dette link: https://vejbib.dk/arrangementer/foredrag/den-fantastiske-aal

Tilmelding er påkrævet og betaling sker ved tilmelding, hvor du markerer, at du er medlem af VOSF, så du får rabat.

Mvh
Bestyrelsen

Laksestop, men ……

Så er de fælles kvoter for store og små laks i Kongeåen fisket op, og derfor er der meldt STOP for hjemtagelse af laks.

MEN:
VOSF har en særlig kvote på 2 små laks på op til og med 73 cm,
som endnu ikke er fanget, så derfor må du stadig hjemtage sådan en laks, hvis du skulle være så heldig at fange den på VOSFs fiskevand.
De seneste par uger er der fanget en del fine havørreder i den øverste del af Kongeåen. Opgangen har sandsynligvis været forsinket af den lave vandstand, men nu har du gode muligheder for at få en fisk, inden sæsonen slutter på mandag.
Knæk og bræk.