Indkaldelse til Generalforsamling 2023!

Mandag den 05.februar 2024 kl. 19.00
Københoved Forsamlingshus
Københovedvej 36, 6630 Rødding 

——————————————————————————————————————–


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4 Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:
Michael                (modtager genvalg)
Bo                        (Modtager genvalg)
Jens Kristian        (Modtager genvalg)

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af 1 revisor,  på valg er: Jan

8. Eventuelt

9. Underholdning

Forslag:
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling: dvs. den 22. januar 2024.

Medlemsoplysninger:

Vi mangler stadig e-mailadresser på  flere medlemmer, så gå ind på: www.sportsfiskeren.dk  og ret eventuelt dine data så vor medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de data som du selv har opgivet.

KNÆK OG BRÆK!

Bestyrelsen