Generalforsamling 2020

Vejen og Omegns Sportsfiskerforening

Der indkaldes til Generalforsamling tirsdag den 12. oktober kl. 19.00
på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er: Simon Simonsen            (modtager genvalg)
  Hans Jørgen Pedersen (modtager genvalg)
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 1 revisor:
  På valg er Torben
 8. Eventuelt.
 9. Underholdning: Overraskelse.
  Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, dvs. inden den 29. september 2021.                                                                                                                                              Vi mangler stadig e-mailadresser på flere medlemmer, gå ind på www.sportsfiskeren.dk og ret evt. dine data, så vor medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de dat som du selv har opgivet.                                                                                                                                                                                                                     Knæk og bræk!                                                                                                                                                         Bestyrelsen.

Sidste laks under 75 cm i 2021 fanget

 

Så blev den sidste fra kvoten af de små laks hjemtaget.

Ove Nørgaard fortæller: Jeg fangede her i formiddags en fin let farvet hanlaks, 69 cm lang, nøjagtig 3 kg.
Troede først det var en havørred p. gr. af farven.
Jeg gik fra Halmstakkens parkering og et langt stykke nedstrøms. Jeg nåede kun at kaste 5 -6 kast i poolen lige efter indsnævringen, da fisken huggede.
Så efter 15 minutters fiskeri og kamp kunne jeg ile tilbage tilbage til bilen, så jeg kunne få noget strøm på den forbistrede mobil telefon og få ringet.
Stort tillykke til Ove.
Der er nu STOP for hjemtagelse af små laks, men der må stadig hjemtages 1 stor laks over 75 cm. på VOSFs fiskevand.

Udsætning af små laks!

Af Simon Simonsen;

Efter ønske fra Gert Holdensgaard og DCV fik vi med kort varsel fremrykket udsætning af 1/2 års laks i Kongeåen. Sammen med Lars Hammer-Bek sejlede jeg fra Knagemøllen og ned mod Foldingbro, og nu svømmer der 35000 små laks, som vi gerne vil møde igen om 2-3 år, når de har været en tur oppe forbi Grønland…

Fladfisketuren 2021

7 mand fra P-gruppen på  årets tur efter fladfisk i Langelandsbæltet!
Super vejr, høj sol og varmt, næsten ingen bølgegang (ingen søsyge) 🙂
I alt blev der fanget 145 stk. i gruppen, og alle var glade og tilfredse da “Neptun” vendte snuden hjemad!

Vi skal da have en tur igen næste år i august/september!

Der er bestilt godt vejr, men kun “Kong Neptun” ved hvornår det kan lade sig gøre!

 

Makreltur til Fredericia

Vagn og jeg selv, var en tur ved vandet. En del fiskere langs kajen, men der var god plads.
Ikke den mest givtige dag, men utroligt fint og lunt september vejr.
Vagn var lidt uheldig, at møde i den periode hvor der var meget dødt, han fik dog en pæn søstjerne, så lidt bid var der da.
Fik selv 4 makrel ret tidlig om morgenen, så en lang periode med stilstand, og til slut gav det endnu 3.
Skulle andre få lyst kan det anbefales at drage afsted.

Jørn Ladegaard

Flot laks til Simon!

 

 

 

 

 

 

Så blev det Simons tur til at fange en fin laks på VOSF’s fiskevand i Kongeåen.
Dejlig oplevelse nu, hvor der er kommet en masse vand, og hvor fiskene trækker opad i åen.
Hunlaks på 93 cm og 7,13 kg, fanget på Mepps 5 kobber.

Der må stadig hjemtages 1 laks over 75 cm på VOSFs fiskevand.

Knæk og bræk!

IHN Virus i fiskesøer

MERE END 70 FISKESØER ER LUKKET. HER ER UDVEJEN TIL LYSTFISKEREN
Fødevarestyrelsen har på kort tid lukket mere end 70 put & take søer pga. fiskesygdommen IHN. Lukningerne er sket for at undgå at smitten spreder sig. Du kan stadig fiske i åer, fra kysten og i fiskesøer, der ikke er omfattet af Fødevarestyrelsens restriktioner – uden at skulle tænke på IHN og på at desinficere dit udstyr.
Hvis du alligevel vælger at fiske inden for en af de fem restriktionszoner, som Fødevarestyrelsen har oprettet, så husk at du ikke må tage fisk med ud af zonen, og skal desinficere dit udstyr inden du forlader zonen. Så sænker du risikoen for, at du bærer smitten videre.
Mere om fiskesygdommen IHN, zonerne og reglerne der gælder der 👉 https://direc.to/gNWq

Jan Thorsted: fra Gelså

Tak for en fin dag på Knudepunktet. Jeg var i dag på fisketur i Gelsåsammenslutningens fiskevand mellem Arnum og Enderupskov og var heldig at fange denne fine blanke havørred på 60 cm og 2,7 kg (foto vedlagt).


Fisken tog en Mepps 4 spinner. Havde kontakt med yderligere en havørred, der dog ikke kom på land.

Vandstanden er perfekt lige nu efter den megen regn for et par dage siden, og vandet er rimelig klart, så jeg kan anbefale at man prøver lykken.

 

 

 

Knæk og bræk.
Vh
Jan Thorsted

Efter hornfisk ved Middelfart

Mandag i det fineste vejr i Middelfart, hvor hornfiskene var i overtal sammen med ”meget voksne kvinde”, der promenerede bag os.
Vi, Mogens, Arne, Jan N, og Poul nød molen og let adgang til vandet. Hornfiskene var der og Jan fik et par fine.
Vi andre nøjedes med forsigtige hug og en ekstra kop kaffe. En lokal fynbo, der havde fisket på strækket i 70 år, gav gode råd. Helst strøm fra syd og den rigtige dybde ca. 2 m. Selv om vi fulgte rådene gav det ikke mere. Andre lokale fangede nu heller ikke noget!!
Vi kunne godt finde på at tage derover igen. Tak for hyggelig tur.
Nu er det op til Lars i morgen !!