Indkaldelse til Generalforsamling 2023!

Mandag den 05.februar 2024 kl. 19.00
Københoved Forsamlingshus
Københovedvej 36, 6630 Rødding 

——————————————————————————————————————–


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4 Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:
Michael                (modtager genvalg)
Bo                        (Modtager genvalg)
Jens Kristian        (Modtager genvalg)

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af 1 revisor,  på valg er: Jan

8. Eventuelt

9. Underholdning

Forslag:
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling: dvs. den 22. januar 2024.

Medlemsoplysninger:

Vi mangler stadig e-mailadresser på  flere medlemmer, så gå ind på: www.sportsfiskeren.dk  og ret eventuelt dine data så vor medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de data som du selv har opgivet.

KNÆK OG BRÆK!

Bestyrelsen

 

Fangster i Kongeåen!

Rigtig god fiskesæson i Kongeåen er slut. Ny rekord med 233 laks og desuden 237 havørreder, 96 bækørreder og 79 stallinger. Dejligt at vi nu ser resultatet af fjernede spærringer og udlægning af sten og grus. Spændende at se resultatet af fangst/genfangst undersøgelsen, som starter ved Knagemøllen i dag.

Medlemstræf 2023

Invitation til V.O.S.F.s medlemstræf 2023:

Søndag den 29. oktober ved Drostrup Put &Take, med frit fiskeri fra kl. 10.00 til 16.00.
Husk vintertid !!!

Foreningen er vært med grillpølser/øl/ vand ca. kl. 12.30.
Kl. 15.45 er der indvejning af største og mindste fisk, som præmieres.

Tilmelding til Hans Jørgen senest onsdag den 26. okt. kl. 18.00.

hjp@vosf.dk eller telefon 40 83 70 99

NB: max 3 fisk/mand, yderligere fangst fordeles mellem dem, der ikke har opnået kvoten.

Knæk og bræk!

Bestyrelsen

Havørred til Simon

Så fik jeg den første fisk på min nye fluestang og dermed første havørred på flue efter tidligere at have fanget flere laks. Dejlig oplevelse ved Kongeåen efter regnen, og som bonus så jeg en isfugl suse forbi.
Fin hanfisk på 61 cm og 2,72 kg

 

Et godt tilbud til nye medlemmer!

Godt tilbud til nye medlemmer:
Meld dig ind i VOSF nu og fisk gratis i resten af sæson 2023, når du betaler medlemskort for 2024.
Der må stadig hjemtages 2 små laks på op til 73 cm på VOSFs fiskevand i Kongeåen.
Du må også fiske i Gels Å, og her må der stadig hjemtages både store og små laks på Sammenslutningens fiskevand.

Knudefiskene på Geddejagt.

Fire Knudefiskere var torsdag den 28. på geddefiskeri i Vejen Mose.
Lodsejeren guidede os på en god gåtur i herlig natur gennem mosen ud til søen.
Vejret var fint, det var humøret også, og forventningerne var store.
Der blev fisket intenst i tre timer, desværre uden fangst, selv om der blev anvendt en masse forskelligt “isenkram.”
Forventningerne blev ikke indfriet, men humøret var stadig godt efter dagens fisketur

Fladfisketuren 2023

9 knudefiskere og 3 gæster var med på den årlige tur der fandt sted i rigtigt godt vejr. Spændingen sted efterhånden som vi nåede fiskepladserne, men de flade var ikke rigtig med os i de første 2 timer. Men humøret var stadig højt selv om der manglede noget i baljen. Lidt efter lidt var spætterne sultne og begyndte at bide.

Alt i alt en rigtig god tur med 129 flade og 3 makreller.