Indkaldelse til ordinær Generalforsamling!

Fremhævet

På grund af den nuværende Corona situation er Generalforsamlingen udsat indtil der igen åbnes op for større forsamlinger.

Vejen og Omegns Sportsfiskerforening.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen

Mandag den 08. februar 2021 kl. 19:00

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er:
  Simon Simonsen                (modtager genvalg)
  Hans Jørgen Pedersen       (modtager genvalg)
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af 1 revisor,    på valg er.  Torben
 8. Eventuelt!
 9. Underholdning: Bo Madsen fortæller om sine fisketure ved Kongeåen.

Forslag;

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, dvs. den 25. januar 2021.

Medlemsoplysninger:

Vi mangler stadig e-mail adresser på flere medlemmer, gå ind på www.sportsfiskeren.dk og ret evt. dine data, så vores medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de data, som du selv har opgivet!

God jul og godt nytår!
Bestyrelsen.     

Fladfisketur til Langelandsbæltet 09/11 2020

De 6 deltagere fra P-Gruppen var : Calle Knudsen, Jørn Ladegard, Peter Johansen, Karl Nielsen, Torben Nielsen (Karls søn) og undertegnede.

Kl. 08.00 sejlede vi med “Amigo”ud af Spodsbjerg havn med kurs mod fladfiskene.
Alle i godt humør, og med vished om. at vi alle skulle have en del fladfisk med hjem.

Ifølge vejrudsigten i sidste uge skulle vi have godt fiskevejr med vindhastighed omkring 4,0 m/s. I går kunne jeg se, at vindensyrken var sat op til 6-7 m/s, og sådan blev det desværre og samtidig stærk strøm.

Fladfiskene kunne heller ikke lide vejret, for de ville stort set ikke bide på de fine børsteorme.
Vi fangede da fladfisk, både så store at de måtte tages med hjem, og de små som vi genudsatte.

Det samlede resultat var nedslående. 1-7 fladfisk pr. person.,

Omkring kl. 15.30 var vi en del skuffede fiskere der kørte hjemad igen.

Hans Jørn Lauritzen

 

Jan Thorsted’s tur ved Kongeåen

Jan Thorsted fortæller:
Jeg havde indtil i dag kun været ved Kongeåen en enkelt gang i foråret for at fiske, så i dag skulle det være – inden afslutningen på sæsonen.
Selv om næsten alle fisk er meget farvet så sent på året, så kan man jo altid håbe på en havørred-han, der er gået op for nylig og kan komme med hjem på middagsbordet.

Jeg startede på stykket ved Halmstakken, vandstanden var fin og vandet klart. Efter kort tids fiskeri fik jeg et kraftigt hug ude midt i åen på et dybt sted. Efter lidt tovtrækkeri blev jeg klar over, at det var en større fisk.
Det viste sig at være en farvet han-laks, der havde taget wobleren. Laksen tog flere gode udløb, men til sidst kunne den kanes ind over sivene, inden den fik sin frihed igen.

En flot farvet fisk på 88 cm. Den blev fanget midt på dagen ved 12-tiden.
Lidt senere – ved 13:30 tiden – fik jeg endnu en fisk på krogen. Det viste sig at være en temmelig farvet havørred på ca. 55 cm, og den fik også sin frihed igen.

Alt i alt en rigtig fin fiskeoplevelse, selv om der ikke kom fisk med hjem til middagsbordet.

Rødspætte fra Langelandsbæltet

Efter en hurtig indskydelse tog Arthur og jeg på en fladfisketur på Langelandsbæltet. Der var Sol, vind og bølger, og stærk strøm men alligevel kunne vi i alt hjembringe 27 stk. blandet sortiment af Isinger, Skrubber og Rødspætter.
Trods alt en god tur hvor vi mødte lystfiskere med en hyggelig snak og gode, måske overdrevne historier
Den største Rødspætte fanget på båden denne dag fik jeg hevet ombord, vægt 1,1 kg