Pensionistgruppen

Vi er p.t. en gruppe på 18 aktive pensionister/efterlønnere, som tager på en række ture i løbet af året bl.a. til foreningens åer efter ørred og laks, til kysten efter fladfisk og havørred, ture efter sild, hornfisk, pighvar og makrel i sæsonen, samt ture til put and take søer i vor nærhed. Alle ture foregår primært på hverdage
Derudover hjælper vi til ved at vedligeholde Drostrup Put & Take, ved lakse-udsætning og ved bestandsanalyser.
Vi mødes på Knudepunktet torsdage i lige uger fra kl. 13.30-16.00.
Vi hygger os med grejreparationer, fiskehistorier og film i vinterhalvåret.
Et vigtig element er hyggen og det sociale samvær når vi mødes eller er ude sammen, og vi vil meget gerne være flere i vores gruppe.

Tilmeld dig til gruppen og få besked på e-mail når vi tager afsted, det kan mange gange være med kort varsel, men altid med samkørsel !
Du kan også sende besked pr, mail til gruppen når du/I tager afsted og gerne vil have selskab. Nærmere information og tilmelding til Hans Jørgen Pedersen på mail:
hjp@vosf.dk eller på tlf: 4083 7099