Fælles laksekvote lukket men ….

Kære medlemmer af VOSF

STOP – Så er de fælles kvoter lukket for både små og store laks i Kongeåen.

MEN – efter særlig aftale må der stadig hjemtages 2 små laks på max. 73 cm på VOSFs fiskevand.
Hvis I hjemtager en lille laks, skal den så hurtigt som muligt indberettes.
Samtidig må I meget gerne ringe til Simon på 21792230, så vi kan få kvoten opdateret.

Kvoten lukker endeligt, når der er hjemtaget i alt 23 små laks.

Vær også opmærksom på, at der stadig må hjemtages både store og små laks fra vores fiskevand i Gels Å, så måske er det værd at tage en tur til denne smukke å.

Se kvoten her: http://www.xn--ribe-toa.dk/forside

Knæk og bræk

Bestyrelsen for VOSF

Så er det lige før!

Kære medlemmer af VOSF

Så er der ikke længe til, at der igen fra søndag den 16/4 må fiskes i Kongeåen, Vejen Å og Gels Å. Derfor vil vi gerne informere alle vores medlemmer om de regler, der gælder for fiskeriet. Læs mere i de to vedhæftede dokumenter.
De fleste regler er de samme som i forrige sæson, for eksempel at du altid skal fiske med kun én krog uden modhager, samt at du skal bruge en cirkelkrog, hvis du fisker med orm. Du skal desuden huske at forny dit fisketegn, hvis du er mellem 18 og 67 år – se fisketegn.dk.

Inden du starter med at fiske, er det vigtigt, at du holder øje med laksekvoterne, så du kun hjemtager en laks, hvis kvoten er åben. Vi foreslår desuden, at alle benytter app’en ‘Fangstjournalen’ til at registrere alle fisketure, også 0-turene, og til at indberette fangster. Du får selv et godt overblik over dine fangster og fisketure, men data kan desuden bruges af forskerne på DTU Aqua, så de får mere viden om lystfiskeriet i de enkelte vandløb og i hele Danmark. Læs mere og opret dig som bruger på fangstjournalen.dk.

En vigtig nyhed er, at Fiskerikontrollen i år har skærpet kravene om skånsom håndtering af fisk, der skal genudsættes. Fiskene skal forblive i vandet i dit net, mens krogen fjernes, og fisk må kun fotograferes, mens de er i vandet, så de hele tiden kan få frisk vand til gællerne. Kravet er begrundet i et ønske om, at alle genudsatte fisk får de bedst mulige chancer for at overleve, så de kan gyde sidst på året. Så: – ingen billeder af en fisk, der ligger på bredden og gisper efter vejret, før den bliver genudsat.

Hvis du har spørgsmål vedrørende fiskeri og regler, så kontakt endelig én fra bestyrelsen. Du kan desuden finde forskellige oplysninger, blandt andet kort over vores fiskevand, på www.vosf.dk. Bemærk, at det igen er tilladt at parkere på p-pladsen lige syd for Knagemøllen.

Hvis du er heldig at fange en fisk, eller har andre gode oplevelser ved åerne, må du meget gerne sende billeder til os sammen med din historie, så vi kan dele dem på foreningens side på Facebook.

Knæk og bræk, og på gensyn ved åen
Bestyrelsen

Vedhæftede filer:

Fiskeri i Kongeåen og Vejen Å 2023.pdf
Fiskevand og reglement 2023.pdf

Laks fra Norge!

Sidebemærkning

Hans-Jørn, Calle og Karl været på en god tur  til Orkla i Norge.
Især for Hans-Jørn der  fik 2 laks med hjem.
Den første på 1,8 kg og 52 cm.
Den anden på 8,2 kg og 92 cm.

Den sidste tog 15 – 20 min at få i land, og gav sved på panden,
2 store udløb med spring ud af vandet.
Angsten for at den ville smutte fra mig var der hele tiden, så jeg tænkte hele tiden på at holde stram line indtil den lå i nettet som Karl hjalp med at lande. Lige da den blev landet og lå i nettet faldt blinken af kæben.

Karl landede en på 3,0 kg, Calle måtte bare se til for der blev ingen fangst til ham desværre.

Stor laks til Simon!

Efter regnen er der kommet friske fisk langt op i Kongeåen.
Simon var heldig og fangede denne fine hunlaks på 80 cm og godt 5 kg på VOSFs fiskevand ved Halmstakken.
Så er der STOP for hjemtagelse af store laks i Kongeåen og Vejen Å.
Dog må der stadig hjemtages 4 laks uanset størrelse på B-vand, og der må desuden hjemtages små laks op til og med 73 cm.

Pas på linestumper og kroge ved åen

Pas på linestumper og kroge ved åen

Der har for nylig været en uheldig hændelse ved Kongeåen, hvor et græssende dyr fik viklet en længere stump line om et ben samt en krog i halehårene. Heldigvis blev det hurtigt opdaget, og dyret nåede ikke at blive skadet.

På den baggrund vil vi fra bestyrelsen kraftigt opfordre til, at vi alle passer på ikke at efterlade linestumper, kroge eller andet affald, som kan skade dyrene. Hvis du alligevel finder affald ved åen, så tag det med til den nærmeste skraldespand.

Bestyrelsen for VOSF

Stor laks kom i nettet ved Halmstakken.

 

Her til aften fangede Jens Fahrendorff den første af de 2 store laks, som må hjemtages fra VOSF’s fiskevand.
Jens fortæller: “En kort tur ud på VOSF’s vand efter eksamenslæsning gav gevinst. Efter en nervepirrende fight med flere hop over grøde og op i sivene gled den første laks fra K4 ned i nettet”.
Laksen er 92 cm og vejer 7,7 kg, og den er fanget ved Halmstakken.
Stort tillykke til Jens.

Åerne åbner igen!

Så er der ikke længe til, at åerne på lørdag den 16. april åbnes for fiskeri efter en lang vinterpause. Vi glæder os til at mødes ved åen, at få en snak og måske se et par flotte premierefisk.

Inden du starter fiskeriet, er det vigtigt, at du har styr på de regler, der gælder, især i forhold til laks. Husk især at klemme modhagerne ned på alle kroge og at bruge cirkelkrog, hvis du fisker med orm.

Desuden minder vi om, at alle mellem 18 og 67 år skal medbringe et gyldigt fisketegn (se www.fisketegn.dk).

Når sæsonen er i gang, er det vigtigt, at du holder øje med laksekvoten, inden du tager på fisketur.
Vi har en særlig kvote i VOSF på 2 store og 2 små laks, som må hjemtages, selv om der bliver meldt stop på fælleskvoten for Kongeåen. Hvis du er i tvivl vedr. kvoten, så kontakt Simon, mob. 21 79 22 30, for at få mere info.