Indberetning af fangster

Alle fangster af laks og havørred i Kongeåen og Vejen Å skal indberettes til:

www.sydvestjydsk.dk/kongeaaen/

Alle fangster i Gelsåen skal indberettes på:  www.ribeå.dk

Send gerne en mail med dine fangster og evt. en lille historie og billede
til formanden på: seatrout@hotmail.dk