Velkommen til VOSF

Vejen og Omegns Sportsfiskerforening, forkortet til V.O.S.F., blev stiftet 27. januar 1947.
Vi er en forening af entusiatiske medlemmer som dyrker og plejer sportsfiskeri.

Foreningen har en aktiv juniorafdeling med dygtige ungdomsfiskere.

Vision og Mission for V.O.S.F.

Vision:

  • Tilbyde et attraktivt fiskevand som giver medlemmer og dagkortløsere mulighed for gode rekreative oplevelser i flot natur.
  • Sikre og udbygge det gode forhold til lodsejerne.
  • Fastholde og udvikle et levende foreningsliv herunder give gode muligheder for at mødes i et hyggeligt interessefællesskab.
  • Udbrede kendskabet til sportsfiskeriet herunder ved at arbejde for at sikre en aktiv juniorafdeling.
  • Arbejde for fri passage i Kongeå-systemet og dermed give adgang til bedre gyde og opvækstforhold for laksefisk.

Mission:

  • Fastholde og udvikle tilbud, der fanger medlemmernes interesse. Viden herom indhentes via tilbagemeldinger fra medlemmerne.
  • Fastholde og udvikle relevante aktiviteter for at sikre en levende juniorafdeling.
  • Markedsføre foreningens aktiviteter via relevante medier.
  • Fortsætte dialog, information og kontakt til lodsejerne.
  • Bruge Kongeåsammenslutningen og DSF til udvikling og sikring af vores fiskevand.

Knæk og bræk fra VOSF