Smuk bækørred!

I går aftes fik jeg én af åens store og smukke bækørreder.

Jeg havde spottet fisken et par gange tidligere. Hver gang fik jeg den dog skræmt efter et par klodsede kast, men i går lykkedes det at præsenterer fluen perfekt i andet kast, og denne smukke bækørred inhalerede min majflue uden betænkning, og efter en vild fight, hvor den var fri af vandet 4-5 gange, fik jeg den i nettet.

Bækørreden målte 53 cm.
Mvh
Bo

De første majfluer!

Årets majfluefiskeri er godt i gang:

Årets klækning af majfluer er godt i gang, og det er ensbetydende med, at jeg er så meget ved åen som muligt i jagten på åens store bækørreder og stallinger.

De første majfluer blev set den 12. maj. Dagen efter fik jeg de første fisk, og siden er det blevet til en del fine fisk på VOSF’s fiskevand, med flere stallinger over 40 cm samt nogle smukke bækørreder.

Mvh
Bo

Lystfiskeriets dag.

I forbindelse med Danmarks Sportsfiskerforenings afholdelse af “Lystfiskeriets Dag” havde 4 medlemmer takket ja til en rundtur til de forskellige fiskepladser på VOSFs fiskevand.

Vi mødtes ved Skodborghus kl. 0900, og efter en kop kaffe, delte vi os op i 2 hold. Bo tog sig af de fremmødte fluefiskere og Jens Kristian tog sig af de fremmødte spinne fiskere.

Efter fremvisning af foreningens fiskevand mødtes vi igen over en øl/vand for en afsluttende snak ved frihedsbroen.

 

Lystfiskeriets dag 2023

 

I forbindelse med Danmarks Sportsfiskerforenings årlige afholdelse af Lystfiskeriets Dag vil VOSF ligesom sidste år gerne invitere dig på en rundtur til de forskellige fiskepladser på VOSF’s fiskevand, hvor du vil få tips
til:

• Fiskeri efter laks og havørred med spin eller flue
• Tørflue- og nymfefiskeri efter bækørred og stalling

Eventet er primært tiltænkt nye eller uerfarne medlemmer af VOSF, som gerne vil have et bedre kendskab til fiskemulighederne i VOSF*s vande.
Eventet finder sted søndag den 14. maj, hvor vi mødes på P-pladsen ved Skodborghus lige syd for Kongeåen, og hvor 2 bestyrelsesmedlemmer fra VOSF vil tage imod de tilmeldte deltagere.

Start: kl. 09:00
Slut: kl. 14:00

Husk tilmelding:
Forhåndstilmelding er nødvendig, da der er plads til 15 deltagere.
Tilmelding efter ”først til mølle-princippet”.
Kontaktperson: Bo O. Madsen
E-mail: booema@me.com
Telefonnummer: 23731374

Michaels flotte laks

‘Dagen i dag skulle være den dag, hvor jeg nu kan kalde mig for lakse fisker’, fortæller vores formand Michael Deacon.
‘Efter næsten 40 års fiskeri i Kongeåen, der strømmer forbi mit hus havde jeg held til at snyde en forårslaks. Som jeg plejer til laksepremieren, startede jeg ved Frihedsbroen og fiskede nedstrøms i de mange høller og sving. Alt er som det plejer at være. Benjamin møder jeg, og vi ønsker hinanden godt nytår. Sidst vi mødtes var til premieren sidste år. Der sker intet, og forventningerne aftager. Tankerne flyver, og pludselig hænger wobleren i en piletræ, shit.
Nå, vil opgive for i dag, men binder alligevel en nye wobler på linen. Så ringer Benjamin og siger, at han har fisk. Lidt misundelig er man vel. Jeg stopper fiskeriet og vil gå tilbage og se hans flotte fisk. På vej tilbage tager jeg et sidste kast der, hvor halmstakken lå en gang, og mens jeg kiggede efter Benjamin, var der fisk minsandten. Nu var det min tur til at ringe til ham, yes! Han kom til undsætning og landede fisken i hans net. Jeg var selvfølgelig ikke forberedt på fangst. En blank forårs laks på hele 91 cm og 7.5 kg var min!
Nu må jeg vente et helt år, til næste laksepremiere. Tak til Kongeåen og laksen.’
Formand Michael

2023 – STOP for store laks.

Kære medlemmer

Efter en helt forrygende start på sæsonen i dag må vi allerede nu melde STOP for hjemtagelse af store laks fra Kongeåen. Der er registreret 25 hjemtagne laks, og heraf er 3 hjemtaget fra VOSFs fiskevand, så vores særlige kvote er også opbrugt. Aldrig før er der fanget så mange store laks på en premieredag i Kongeåen, så det tegner rigtig godt i forhold til bestandens størrelse

Der resterer dog stadig en kvote på 23 laks på 73 cm eller mindre, som må hjemtages, og desuden må der stadig hjemtages op til 5 laks fanget på såkaldt B-vand. Det er enten opstrøms Gestenvej i Vejen Å, eller i Kongeåen på strækningen op mod Vamdrup opstrøms Kongeåens sammenløb med Andst/Vejen Å. Desuden kan du fiske på vores fiskevand i Gels Å, hvor kvoten indtil videre stadig er åben.

Hvis du senere på sæsonen fanger en stor laks, skal du behandle den så skånsomt som muligt, når den genudsættes. Undlad at løfte den op fra vandet, og hvis der skal tages billeder, skal laksen forblive i vandet fx i dit fangstnet. Det er vigtigt, at fisken overlever, så den kan gyde, nå den tid kommer.

Hjælp med at sprede dette budskab, så alle der fisker ved åen er opmærksomme på, at store laks skal genudsættes.

Mvh

Bestyrelsen

Så er det lige før!

Kære medlemmer af VOSF

Så er der ikke længe til, at der igen fra søndag den 16/4 må fiskes i Kongeåen, Vejen Å og Gels Å. Derfor vil vi gerne informere alle vores medlemmer om de regler, der gælder for fiskeriet. Læs mere i de to vedhæftede dokumenter.
De fleste regler er de samme som i forrige sæson, for eksempel at du altid skal fiske med kun én krog uden modhager, samt at du skal bruge en cirkelkrog, hvis du fisker med orm. Du skal desuden huske at forny dit fisketegn, hvis du er mellem 18 og 67 år – se fisketegn.dk.

Inden du starter med at fiske, er det vigtigt, at du holder øje med laksekvoterne, så du kun hjemtager en laks, hvis kvoten er åben. Vi foreslår desuden, at alle benytter app’en ‘Fangstjournalen’ til at registrere alle fisketure, også 0-turene, og til at indberette fangster. Du får selv et godt overblik over dine fangster og fisketure, men data kan desuden bruges af forskerne på DTU Aqua, så de får mere viden om lystfiskeriet i de enkelte vandløb og i hele Danmark. Læs mere og opret dig som bruger på fangstjournalen.dk.

En vigtig nyhed er, at Fiskerikontrollen i år har skærpet kravene om skånsom håndtering af fisk, der skal genudsættes. Fiskene skal forblive i vandet i dit net, mens krogen fjernes, og fisk må kun fotograferes, mens de er i vandet, så de hele tiden kan få frisk vand til gællerne. Kravet er begrundet i et ønske om, at alle genudsatte fisk får de bedst mulige chancer for at overleve, så de kan gyde sidst på året. Så: – ingen billeder af en fisk, der ligger på bredden og gisper efter vejret, før den bliver genudsat.

Hvis du har spørgsmål vedrørende fiskeri og regler, så kontakt endelig én fra bestyrelsen. Du kan desuden finde forskellige oplysninger, blandt andet kort over vores fiskevand, på www.vosf.dk. Bemærk, at det igen er tilladt at parkere på p-pladsen lige syd for Knagemøllen.

Hvis du er heldig at fange en fisk, eller har andre gode oplevelser ved åerne, må du meget gerne sende billeder til os sammen med din historie, så vi kan dele dem på foreningens side på Facebook.

Knæk og bræk, og på gensyn ved åen
Bestyrelsen

Vedhæftede filer:

Fiskeri i Kongeåen og Vejen Å 2023.pdf
Fiskevand og reglement 2023.pdf

Laksekvoten 2023

Så er årets laksekvote for Kongeåen meldt ud, og den er magen til de foregående år, nemlig 25 laks på 73 cm eller mindre og 25 laks større end 73 cm.
Hertil kommer en B-kvote på 5 laks, som må hjemtages i de øverste dele af Kongeåens vandsystem.

Slibedag :)

P-Gruppen:
10 mand samlet til torsdagsmøde på Knudepunktet, nogle syge, andre forhindret i at møde. Trods alt god kaffe og snak, pral m.v.
Arne viste os hvordan man sliber knive, nogle fandt ud af hvordan man gør, men han kom dog i arbejde da nogle af os kun så på mens vi fik vores knive slebet!

Mange tak Arne!