Fælleskvote opbrugt!

Så er fælleskvoten på 19 laks over 75 cm fisket op i Kongeåen. Helt utroligt efter kun to dages fiskeri. Men heldigvis har vi en særlig kvote på 2 store og 2 små laks, som er reserveret til VOSFs fiskevand.
Derfor må I fortsat hjemtage laks fra vores del af Kongeåen, men hold godt øje med kvoten, inden I starter en fisketur.
Det har været en fornøjelse at møde så mange af jer ved åen, og mon ikke den lave vandstand er én årsagerne til, at der endnu ikke er landet laks fra vores fiskevand. Det skal nok komme, selv om mange måske er lidt utålmodige efter at mærke et ordentligt ryk i linen.
Knæk og bræk, vi ses ved åen, og hold godt øje med kvoten…

Kongeåen åbner den 16. april

Kære medlemmer af Vejen og Omegns Sportsfiskerforening

På fredag den 16. april må der igen fiskes på VOSFs fiskevand i Kongeåen, Vejen Å og Gels Å. Vi glæder os til at mødes med jer, selv om vi stadig skal passe på hinanden og holde afstand, når vi mødes ved åen. Så kan vi bare håbe, at der også er fisk, som vil bide på krogen, selv om vejret og vandet stadig er lidt køligt.

Inden du starter din fisketur, er det vigtigt, at du kender de regler, som gælder for VOSFs fiskevand. De opdaterede regler er vedhæftet til denne mail. Husk især at klemme modhagerne ned på din krog og at bruge en cirkelkrog uden modhage, hvis du fisker med orm. Find eventuelt flere informationer om foreningen og vores fiskevand på hjemmesiden: www.vosf.dk, eller på vores side på Facebook.

Alle fangster skal indberettes, også hvis fisken genudsættes, så vi får en oversigt over, hvor mange fisk der bliver fanget. En nem måde er at bruge app’en ‘Fangstjournalen‘ på din smartphone, hvor du kan registrere din fangst med det samme, mens du står ved åen. Samtidig får forskerne på DTU Aqua adgang til dine fangstdata, så de kan bruge dem til at kortlægge og udvikle lystfiskeriet i de kommende år. Du kan dog også registrere din fangst på vores fælles hjemmeside www.sydvestjydsk.dk.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen, og vi ønsker knæk og bræk til alle med den kommende sæson.

På gensyn ved åen, og knæk og bræk!

Bestyrelsen for VOSF

Laksekvote 2021

Så har vi fået tildelt årets laksekvote i Kongeåens Sammenslutning.
Som de foregående år får vi tildelt 25 laks over 75 cm. og 25 laks på 75 cm. og derunder.
Desuden en særlig kvote på 5 laks, som må fanges på de såkaldte B-stykker: – i Vejen Å opstrøms Gestenvej og i den øverste del af Kongeåen opstrøms sammenløbet med Andst/Vejen Å.
Detaljer om de forskellige regler vil blive meldt ud i god tid inden 16. april, når sæsonen starter.
Knæk og bræk, og vi ses ved åen…

Udsættelse af generalforsamlingen i V.O.S.F.

Kære medlemmer af Vejen og Omegns Sportsfiskerforening

Om en måned starter fiskesæsonen i vore åer, og selv om Covid-19 stadig sætter begrænsninger for vores aktiviteter, så bliver det dejligt at kunne færdes frit ved åen på jagt efter en stor blank fisk. Vi vil orientere om kvoter og regler, når vi nærmer os den 16. april.

Til gengæld har vi på et bestyrelsesmøde besluttet at udsætte vores årlige generalforsamling i VOSF til en gang efter sommerferien. Det er endnu meget usikkert, hvornår vi får lov til at mødes i større forsamlinger, og derfor har bestyrelsen truffet denne beslutning. Når vi på et tidspunkt kan fastsætte en dato for generalforsamlingen, vil vi orientere jer igen, så I kan være med og få indflydelse på foreningens aktiviteter og drift.

Mvh
Bestyrelsen

Godt nyt til lystfiskerne

Efter en større restaurering tager Vejen Å nu et par flotte store sving, og der er igen fart på vandet i området ved den nedlagte Vejen Lille Vandmølle.
Der er skabt fri passage og etableret gydepladser for laks, havørreder med mere, så lystfiskere kan godt begynde glæde sig. Næste år etableres der et lignende projekt ved Vejen Store Vandmølle, men her er der fortsat gang i fiskeproduktionen, som i en periode skal lægges ned for at projektet kan gennemføres.
Projektet til lands og til vands kan følges fra luften her i dette link.

En sæson i Kongeåen er slut, men med positive lyspunkter.

Når du læser dette er fiskesæson 2020 i Kongeåen slut for i år. En sæson med positive lys punkter.

 

Der er fanget flere regnbueørreder, gedder, bækørreder og enkelte stallinger i vores fiskevand i løbet af sæsonen.
Der er også fanget laks og havørreder, det kommer jeg til om lidt. To positive oplevelser er fangst af store bækørreder og flere stallinger.

 

 

 

 

Der har været flere der har fisket i år på vores stykke af Kongeåen, især i den sidste tid.
Vi har ikke været plaget af oversvømmelser som sidst år der forhindrede fiskeriet i flere perioder.

Havørred 61 cm.

 

Mit eget fiskeri er ikke gået så godt. Mange dejlig ture i år, men uden de store fangster. En del små gedder, enkelte bækørreder og én havørred.

 

 

 

 

Jeg har opstillet havørred og lakse fangster i graferne nedenfor:

Samlede fangster 2020

 

 

 

 

 

 

 

Laksefangster 2020

 

 

 

 

 

 

 

Havørred fangster 2020.

 

 

 

 

 

 

Havørred og lakse fangster 2015-2020

 

 

 

 

 

 

Den totale fangst i 2020 af havørreder var 126 og laks 161. Der har været en faldene tendens i fangsterne de seneste 6 år for havørreder og laks. Årsagerne kan være mange. Nogle siger at der slet ikke fiskes så meget i Kongeåen som tidligere, andre at der har været for meget vand/for lidt vand, at det er blevet svære at finde fiskene, nu når der er fri passage til stor dele af å-systemet.

Når man kigge på tallene kan man også se at der er fanget 12 havørreder og 13 laks i VOSF’s fiskevand. Jeg husker ikke at der er fanget så mange i de næsten 40 år jeg har boet ved åen. Det er et tegn på at der nu er fri passage fra havet.

Havørred og lakse bestande burde blive større nu hvor der er fri passage mellem åen og havet. Den stor spærring ved Jedsted Mølle blev fjernet i sommeren 2017. Den sidste spærring i å-systemet ved Vejen Store Vandmølle forventes nedlagt i 2021.

I 2022 laver SSF/VOSF i samarbejde med DTU Aqua en fangst/genfangst undersøgelse. Det giver mulighed for at man kan beregne en gydebestand, der er baseret på videnskab.
Det bliver spændende om gydebestanden er større eller mindre end ved tidligere undersøgelser.

Michael Deacon
Formand