Laksekvoten for 2024!

Så er årets laksekvote for Kongeåen meldt ud, og som forventet er der en mindre stigning i antallet af laks, der må hjemtages i forhold til de foregående år:
Laksevand A: 35 laks på eller under 73 cm og 30 laks større end 73 cm.
Laksevand B: 5 laks. Der er ikke regler for størrelse på de laks, der er tildelt laksevand B-området. De skal dog overholde mindstemålet.

Mindeord!

Det er med stor sorg at vi har modtaget meddelelse om Simon Simonsen’s bortgang efter kort tids sygdom.

Simon har været foreningens ”kassemester” i lang tid, samtidig med at han bestred posten som formand for Kongeåsammenslutning i flere år.

Han var også en meget engageret og arbejdsom person i Danmarks Sportsfiskerforening

Simon var en flittig fisker i Kongeåen, og kunne ofte mødes ved “hans” strækning ved ”Halmstakken” Han kunne om ikke andre fange flere laks og havørreder end de fleste, og mødte alle fiskere ved åen med et venlig smil og en hjælpende hånd hvis det var nødvendigt.

Han vil blive savnet!

Æret være Simons minde

Bestyrelsen V.O.S.F.

Indkaldelse til Generalforsamling 2023!

Mandag den 05.februar 2024 kl. 19.00
Københoved Forsamlingshus
Københovedvej 36, 6630 Rødding 

——————————————————————————————————————–


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4 Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:
Michael                (modtager genvalg)
Bo                        (Modtager genvalg)
Jens Kristian        (Modtager genvalg)

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af 1 revisor,  på valg er: Jan

8. Eventuelt

9. Underholdning

Forslag:
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling: dvs. den 22. januar 2024.

Medlemsoplysninger:

Vi mangler stadig e-mailadresser på  flere medlemmer, så gå ind på: www.sportsfiskeren.dk  og ret eventuelt dine data så vor medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de data som du selv har opgivet.

KNÆK OG BRÆK!

Bestyrelsen

 

Fangster i Kongeåen!

Rigtig god fiskesæson i Kongeåen er slut. Ny rekord med 233 laks og desuden 237 havørreder, 96 bækørreder og 79 stallinger. Dejligt at vi nu ser resultatet af fjernede spærringer og udlægning af sten og grus. Spændende at se resultatet af fangst/genfangst undersøgelsen, som starter ved Knagemøllen i dag.

Medlemstræf 2023

Invitation til V.O.S.F.s medlemstræf 2023:

Søndag den 29. oktober ved Drostrup Put &Take, med frit fiskeri fra kl. 10.00 til 16.00.
Husk vintertid !!!

Foreningen er vært med grillpølser/øl/ vand ca. kl. 12.30.
Kl. 15.45 er der indvejning af største og mindste fisk, som præmieres.

Tilmelding til Hans Jørgen senest onsdag den 26. okt. kl. 18.00.

hjp@vosf.dk eller telefon 40 83 70 99

NB: max 3 fisk/mand, yderligere fangst fordeles mellem dem, der ikke har opnået kvoten.

Knæk og bræk!

Bestyrelsen

Havørred til Simon

Så fik jeg den første fisk på min nye fluestang og dermed første havørred på flue efter tidligere at have fanget flere laks. Dejlig oplevelse ved Kongeåen efter regnen, og som bonus så jeg en isfugl suse forbi.
Fin hanfisk på 61 cm og 2,72 kg

 

Et godt tilbud til nye medlemmer!

Godt tilbud til nye medlemmer:
Meld dig ind i VOSF nu og fisk gratis i resten af sæson 2023, når du betaler medlemskort for 2024.
Der må stadig hjemtages 2 små laks på op til 73 cm på VOSFs fiskevand i Kongeåen.
Du må også fiske i Gels Å, og her må der stadig hjemtages både store og små laks på Sammenslutningens fiskevand.