Laksekvoten for 2024!

Så er årets laksekvote for Kongeåen meldt ud, og som forventet er der en mindre stigning i antallet af laks, der må hjemtages i forhold til de foregående år:
Laksevand A: 35 laks på eller under 73 cm og 30 laks større end 73 cm.
Laksevand B: 5 laks. Der er ikke regler for størrelse på de laks, der er tildelt laksevand B-området. De skal dog overholde mindstemålet.