Generalforsamling 2021

Fremhævet

Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen

Mandag d.07. februar 2022 kl. 19:00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er:
  Micheal Deacon (Modtager genvalg)
  Henning Knudsen (Modtager genvalg)
  Jens Kristian Bech (Modtager genvalg)
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af 1 revisor: på valg er Jan Thorsted
 8. Eventuelt.
 9. Underholdning: DTU AQUA: Finn og Henrik fortæller om ørred og laks i Denmark og Kongeåen.

Forslag

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen
i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling
dvs. d.24. januar 2022.

Medlemsoplysninger

Vi mangler stadig e-mail adresser på flere medlemmer, gå ind på www.sportsfiskeren.dk og ret evt. dine data, så vores medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de data, som du selv har opgivet!


Knæk og bræk!
Bestyrelsen.

Jan Thorsted: 2021 update

Lige en lille update på efterårets fiskeri siden vores tur til Fur. Kysten har ikke kastet meget af sig på mine kanter omkring Aabenraa, og det er kun blevet til nogle få undermålere for mit vedkommende. Så en fælles P-gruppe tur til kysten i det sønderjyske synes jeg vi venter med indtil det tidlige forår, hvor der er flere fisk.

Jeg har også haft nogle fisketure til Skjern å, Gelsåen og Kongeåen i løbet af efteråret, og det har resulteret i en enkelt laks fra Skjern å og nogle genudsatte farvede havørreder omkring 60 cm fra Gelsåen og Kongeåen (foto vedlagt).


Jeg fisker både med flue og med wobler, men i år har det været med Rapala wobleren, at fiskene blev fanget. Hvis ikke du er vant til at fiske med wobler og gerne vil prøve det i den kommende sæson, så kan jeg anbefale den synkende Rapala Wobler på 9 cm i farven GFR, som jeg hovedsageligt benytter. Den har gennem årene vist sig at være særdeles effektiv. Den mindre udgave på 7 cm er dog også fin til åens laks og havørreder.

Vi ses
Vh
Jan Thorsted

P-gruppen i Filskov

4 fra knudefiskerne, Ole, Hans Jørn, Jan og undertegnede, var i dag i Filskov for at fange store fisk.
Næsten inden vi var startet havde Jan Nørregård fanget 2 pæne, og uanset hvor meget vi andre knoklede, gik han yderligere i spidsen med endnu 1.
Lidt koldt, men næsten tørvejr hele dagen gjorde sit til en god tur.
Det blev til 6 i alt, så menuerne er reddet.

Mvh Poul

Sidste tur i Kongeåen 2021

Bo Oehlenschlæger Madsen beretter:

Så er åen fredet de næste 5 ½ måned.
Lige nu kan det virker ulideligt længe til den 16. april, men inden vi får set os om, er det igen tid til at jagte blanklaksen…
På sæsonens sidste dag, blev det til et par timer i selskab med min gode ven Peter. Vi fik ingen fisk på land, men jeg havde selv 3 gode tilbud, den første var en havørred-han på ca. 65 cm, de to sidste så jeg ikke, men det føltes som et par laks af anselige størrelse.
Tak for i år Kongeå, og på snarligt gensyn…

Tur til Lillebælt

Vi var 5 mand af sted til Lillebælt.
Poul, Søren, Lars, Jan N. og undertegnede. Jørn meldte afbud pga. forkølelse, og Poul forlod selskabet af samme grund, desværre. Vejret var fantastisk og selskabet godt. Lars fik en undermåler, som blev dagens fangst. På hjemvejen slog vi et smut om Rebæk, som byder på fine forhold, men ingen fisk.

Venlig hilsen. Arne Holm

Ekstra udsætning af lakseyngel!

For et par uger siden fik vi fra Finn Sivebæk, DTU Aqua, og Gert fra DCV tilbudt en ekstra portion 1/2 års laks til Kongeåen, fordi man i år ikke må udsætte fisk i Varde Å og Sneum Å på grund af IHN virus.
Vi sagde tak til tilbudet, så den 22/10 har jeg sammen med Lars Hammer-Bek og Henrik Klockmann udsat 35000 små laks 10 forskellige steder i Vejen Å og Kongeåen ned til Villebøl. Vi besluttede ikke at bruge båd denne gang på grund af oversvømmelserne, men vi fik med spande sendt de små laks godt på vej primært på strækninger, hvor vi ikke udsatte fisk i september. Vi glæder os til at møde laksene igen, når de har været en tur i Nordatlanten…

Endnu en havørred til Simon.

Så var der også en fin havørred til mig fra Kongeåen.
Den var desværre kroget så dybt, at den ikke kunne overleve en genudsætning. 61 cm og 2,5 kg fanget nedstrøms Halmstakken.

Ud over denne fisk tabte jeg en stor laks på +90 efter godt et minut, men fint nok, da jeg har fået en i år.