Oprydningsdag ved Drostrup Put & Take

Vi missede delvis klargøring af søen i foråret på grund af Co-Vid19.
Vi laver det om til en efterårsoprydning den 10/9 – 2020 kl. 10,00.

Vi skal bla. rydde op i mellemgang og i vort materialerum i skuret, så dem der kan have en trailer med til kørsel til lossepladsen, så tag den med.
Vi skal have malet brædder ved parkeringspladsen og foran søen, samt andre småopgaver.

Foreningen serverer som sædvanligt grillpølser / øl / vand ved 12 tiden.

Tag grejet med, der er frit fiskeri når vi er færdige, og som vanligt max 3 fisk pr. mand. ?

Tilmelding til: Undertegnede pr. mail hjp@vosf.dk eller tlf.: 40 83 70 99 senest den 8/09.

Gelså igen åben!

Det er igen åbent for fiskeri i Gelså

Vand temperaturen er faldet i Gels Å Sammenslutningens vande og det er nu igen etisk forsvarligt at genoptage fiskeriet igen.

Knæk og Bræk ved fiskevandet
Preben Nielsen
Formand
Gels Å Sammenslutningen

OBS! OBS!

Hej alle

STOP for fiskeri i Gels å sammenslutningens vande grundet det varme vejr.
Der indføres et midlertidigt fiskestop som en følge af det varme vejr.  
Vand temperaturen siger 19 grader og vejrudsigten siger hedebølge de næste mange dage.

Etisk er det ikke forsvarligt at genudsætte fisk der har svært ved at restituere i
det varme vand efter at have været fanget af en lystfisker og derefter at blive genudsat.

Vi følger temperaturen nøje og melder ud så snart det er etisk forsvarligt at
genoptage fiskeriet igen.

Vi håber på jeres forståelse.

Preben Nielsen

Formand

Sønderjysk Sportsfiskerforening

P-Gruppens tur til Gelså

Kaj, Peter, Calle og undertegnede trodsede elementernes rasen (vind med stormstød og hidsige byger) ved B-stykket af Gels Å nærmere bestemt DE 9 Sving ved Tiset. Vandstanden  syntes perfekt – farven ligeledes og hullerne samt grøden tydeliggjorde mulige standpladser.
Største minus var nok, at ikke en fisk viste sig, samt at grøden og sivene mange steder var over mandshøjde- meget besværligt at komme frem og lidt af en opgave med flue.
Vi nød dog den skønne plet med rådyrbesøg, glenter og en righoldig vegetation.  
Kaffen var også udmærket – nydt i læ for den hårde vind og med en elegant servering af Peters hjemmelavede brombærsnaps i vores tømte kaffekopper, da glas ikke kunne fremskaffes.
Selskabet var også godt med troværdige (?) beretninger fra tidligere ture.

Et flyt til Enderup skov gav heller ikke fiskeresultat.

Vi troede på opgang af nye fisk, men det viser sig, at kammerslusen kun har været åben i meget kort tid søndag aften. Der ligger årsagen nok.

Poul Veise

Haderslev fjord – P-gruppen

Tre fra P-Gruppen tog afsted til Haderslev Fjord, for at se, om der kunne fanges nogle ægte vilde ørreder, havørreder.

Vejret var perfekt. I starten en let brise, som afløstes af ca 10 cm høje bølger,

Lars havde en følger, der vendte om 1 m fra stang toppen, samt senere et hug.
Vagn havde en følger helt ind , som stod af tæt ved ham.

Calle fik en ca 42 cm lille havørred på en lyserød rejeflue, og kort efter landede han en havørred på 52 cm  på en grå rejeflue. Ørreden huggede i samme område. Der havde Calle yderligere to hug, men disse blev ikke hængende, samt et forsigtigt nap på fluen

Laksekvoten lever stadig, men:

Husk, at der stadig må hjemtages 5 laks i alt på en særlig kvote fra vores B-vand, dvs. fra Kongeåen ved Skudstrup opstrøms sammenløbet med Vejen/Andst Å, samt fra Vejen Å opstrøms Gestenvej i Vejen by.
Hvis nogen skulle være heldige at fange laks på disse strækninger, så kontakt straks Simon Simonsen eller en anden fra bestyrelsen, så vi kan få laksen registreret korrekt.