Åerne åbner igen!

Så er der ikke længe til, at åerne på lørdag den 16. april åbnes for fiskeri efter en lang vinterpause. Vi glæder os til at mødes ved åen, at få en snak og måske se et par flotte premierefisk.

Inden du starter fiskeriet, er det vigtigt, at du har styr på de regler, der gælder, især i forhold til laks. Husk især at klemme modhagerne ned på alle kroge og at bruge cirkelkrog, hvis du fisker med orm.

Desuden minder vi om, at alle mellem 18 og 67 år skal medbringe et gyldigt fisketegn (se www.fisketegn.dk).

Når sæsonen er i gang, er det vigtigt, at du holder øje med laksekvoten, inden du tager på fisketur.
Vi har en særlig kvote i VOSF på 2 store og 2 små laks, som må hjemtages, selv om der bliver meldt stop på fælleskvoten for Kongeåen. Hvis du er i tvivl vedr. kvoten, så kontakt Simon, mob. 21 79 22 30, for at få mere info.

P-gruppen – Lystfiskerparadiset, Egtved

På tur til Lystfiskerparadiset, Egtved!
Kalle, Kaj, Ole, Arthur, Jan, Mogens og undertegnede.
Vi startede 7 mand i gråvejr, efterfølgende af sol og varme.
Rigtigt godt område med 4 søer. Jeg endte op med 3 stk. mellem 1,5 og 2,2 kg. Arthur fangede en på ca. 1,8 kg. Desværre må de øvrige fiskere prøve en gang til 🙂

Poul alene ved Borre Knob

Fantastisk vejr ved Borre Knob – udkanten af Horsens Fjord med udsigt til Snaptun og Årø. Fiskede der nogle timer i går. Liv helt inde på det flade vand – en del små kutlinger. Havde et godt hug kun 5 m fra mig. Den røg af, men viste dog at der var liv og at temperaturen var høj nok til et øget liv på lavt vand.

Uheldigvis blev et lille hul på højre støvle større, så jeg indstillede fiskeriet.
Vandet var ikke så varmt, at det var behageligt i støvlen!

Generalforsamling 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen

Mandag d.07. februar 2022 kl. 19:00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er:
  Micheal Deacon (Modtager genvalg)
  Henning Knudsen (Modtager genvalg)
  Jens Kristian Bech (Modtager genvalg)
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af 1 revisor: på valg er Jan Thorsted
 8. Eventuelt.
 9. Underholdning: DTU AQUA: Finn og Henrik fortæller om ørred og laks i Denmark og Kongeåen.

Forslag

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen
i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling
dvs. d.24. januar 2022.

Medlemsoplysninger

Vi mangler stadig e-mail adresser på flere medlemmer, gå ind på www.sportsfiskeren.dk og ret evt. dine data, så vores medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de data, som du selv har opgivet!


Knæk og bræk!
Bestyrelsen.

Jan Thorsted: 2021 update

Lige en lille update på efterårets fiskeri siden vores tur til Fur. Kysten har ikke kastet meget af sig på mine kanter omkring Aabenraa, og det er kun blevet til nogle få undermålere for mit vedkommende. Så en fælles P-gruppe tur til kysten i det sønderjyske synes jeg vi venter med indtil det tidlige forår, hvor der er flere fisk.

Jeg har også haft nogle fisketure til Skjern å, Gelsåen og Kongeåen i løbet af efteråret, og det har resulteret i en enkelt laks fra Skjern å og nogle genudsatte farvede havørreder omkring 60 cm fra Gelsåen og Kongeåen (foto vedlagt).


Jeg fisker både med flue og med wobler, men i år har det været med Rapala wobleren, at fiskene blev fanget. Hvis ikke du er vant til at fiske med wobler og gerne vil prøve det i den kommende sæson, så kan jeg anbefale den synkende Rapala Wobler på 9 cm i farven GFR, som jeg hovedsageligt benytter. Den har gennem årene vist sig at være særdeles effektiv. Den mindre udgave på 7 cm er dog også fin til åens laks og havørreder.

Vi ses
Vh
Jan Thorsted

P-gruppen i Filskov

4 fra knudefiskerne, Ole, Hans Jørn, Jan og undertegnede, var i dag i Filskov for at fange store fisk.
Næsten inden vi var startet havde Jan Nørregård fanget 2 pæne, og uanset hvor meget vi andre knoklede, gik han yderligere i spidsen med endnu 1.
Lidt koldt, men næsten tørvejr hele dagen gjorde sit til en god tur.
Det blev til 6 i alt, så menuerne er reddet.

Mvh Poul

Sidste tur i Kongeåen 2021

Bo Oehlenschlæger Madsen beretter:

Så er åen fredet de næste 5 ½ måned.
Lige nu kan det virker ulideligt længe til den 16. april, men inden vi får set os om, er det igen tid til at jagte blanklaksen…
På sæsonens sidste dag, blev det til et par timer i selskab med min gode ven Peter. Vi fik ingen fisk på land, men jeg havde selv 3 gode tilbud, den første var en havørred-han på ca. 65 cm, de to sidste så jeg ikke, men det føltes som et par laks af anselige størrelse.
Tak for i år Kongeå, og på snarligt gensyn…

Tur til Lillebælt

Vi var 5 mand af sted til Lillebælt.
Poul, Søren, Lars, Jan N. og undertegnede. Jørn meldte afbud pga. forkølelse, og Poul forlod selskabet af samme grund, desværre. Vejret var fantastisk og selskabet godt. Lars fik en undermåler, som blev dagens fangst. På hjemvejen slog vi et smut om Rebæk, som byder på fine forhold, men ingen fisk.

Venlig hilsen. Arne Holm