Godt nyt til lystfiskerne

Efter en større restaurering tager Vejen Å nu et par flotte store sving, og der er igen fart på vandet i området ved den nedlagte Vejen Lille Vandmølle.
Der er skabt fri passage og etableret gydepladser for laks, havørreder med mere, så lystfiskere kan godt begynde glæde sig. Næste år etableres der et lignende projekt ved Vejen Store Vandmølle, men her er der fortsat gang i fiskeproduktionen, som i en periode skal lægges ned for at projektet kan gennemføres.
Projektet til lands og til vands kan følges fra luften her i dette link.

Fladfisketur til Langelandsbæltet 09/11 2020

De 6 deltagere fra P-Gruppen var : Calle Knudsen, Jørn Ladegard, Peter Johansen, Karl Nielsen, Torben Nielsen (Karls søn) og undertegnede.

Kl. 08.00 sejlede vi med “Amigo”ud af Spodsbjerg havn med kurs mod fladfiskene.
Alle i godt humør, og med vished om. at vi alle skulle have en del fladfisk med hjem.

Ifølge vejrudsigten i sidste uge skulle vi have godt fiskevejr med vindhastighed omkring 4,0 m/s. I går kunne jeg se, at vindensyrken var sat op til 6-7 m/s, og sådan blev det desværre og samtidig stærk strøm.

Fladfiskene kunne heller ikke lide vejret, for de ville stort set ikke bide på de fine børsteorme.
Vi fangede da fladfisk, både så store at de måtte tages med hjem, og de små som vi genudsatte.

Det samlede resultat var nedslående. 1-7 fladfisk pr. person.,

Omkring kl. 15.30 var vi en del skuffede fiskere der kørte hjemad igen.

Hans Jørn Lauritzen

 

En sæson i Kongeåen er slut, men med positive lyspunkter.

Når du læser dette er fiskesæson 2020 i Kongeåen slut for i år. En sæson med positive lys punkter.

 

Der er fanget flere regnbueørreder, gedder, bækørreder og enkelte stallinger i vores fiskevand i løbet af sæsonen.
Der er også fanget laks og havørreder, det kommer jeg til om lidt. To positive oplevelser er fangst af store bækørreder og flere stallinger.

 

 

 

 

Der har været flere der har fisket i år på vores stykke af Kongeåen, især i den sidste tid.
Vi har ikke været plaget af oversvømmelser som sidst år der forhindrede fiskeriet i flere perioder.

Havørred 61 cm.

 

Mit eget fiskeri er ikke gået så godt. Mange dejlig ture i år, men uden de store fangster. En del små gedder, enkelte bækørreder og én havørred.

 

 

 

 

Jeg har opstillet havørred og lakse fangster i graferne nedenfor:

Samlede fangster 2020

 

 

 

 

 

 

 

Laksefangster 2020

 

 

 

 

 

 

 

Havørred fangster 2020.

 

 

 

 

 

 

Havørred og lakse fangster 2015-2020

 

 

 

 

 

 

Den totale fangst i 2020 af havørreder var 126 og laks 161. Der har været en faldene tendens i fangsterne de seneste 6 år for havørreder og laks. Årsagerne kan være mange. Nogle siger at der slet ikke fiskes så meget i Kongeåen som tidligere, andre at der har været for meget vand/for lidt vand, at det er blevet svære at finde fiskene, nu når der er fri passage til stor dele af å-systemet.

Når man kigge på tallene kan man også se at der er fanget 12 havørreder og 13 laks i VOSF’s fiskevand. Jeg husker ikke at der er fanget så mange i de næsten 40 år jeg har boet ved åen. Det er et tegn på at der nu er fri passage fra havet.

Havørred og lakse bestande burde blive større nu hvor der er fri passage mellem åen og havet. Den stor spærring ved Jedsted Mølle blev fjernet i sommeren 2017. Den sidste spærring i å-systemet ved Vejen Store Vandmølle forventes nedlagt i 2021.

I 2022 laver SSF/VOSF i samarbejde med DTU Aqua en fangst/genfangst undersøgelse. Det giver mulighed for at man kan beregne en gydebestand, der er baseret på videnskab.
Det bliver spændende om gydebestanden er større eller mindre end ved tidligere undersøgelser.

Michael Deacon
Formand

Sidste laks i år?

Et lynhurtigt billede af årets tredje laks fra Kongeåen.
En farvet han på 66 cm fanget på en orange/hvid flue ved Halmstakken på VOSF’s fiskevand.
I morgen slutter sæsonen for i år, men i oktober er der fanget mange fine fisk her oppe i den øverste del af Kongeåen.
På gensyn ved åen 16. april 2021…

Simon Simonsen