Tur til Fur – af P-Gruppen

7 ældre “Knudefiskere” kom til Fur i tirsdag den 28/09.

Forventningerne var høje bl.a. grundet det fine vejr – ingen blæst og tilpas skyet. Efter indkvartering på vores dejlige sted “Bette Pejr” samt en let frokost blev der rigget grej klar til fiskeri og vi besatte det meste af øen med fluer og blink.

Tirsdagen gik med fangst af flere under målet, men troen bevarede vi, da vandet så fint ud og flere steder helt inde i badekarret var der både rejer og kutlinger, så aftenens diskussion gik på, hvorfor der ikke var flere fisk af en anselig størrelse.


Hemmeligheden er nok, at alle å-løb til Skive Fjord har, og alt i alt stoppet med  mundingsudsætninger, så mængden af store fisk er faldet.  Desuden er der en større mængde af sæler og skarver i midten af Limfjorden, og de er nok skrappere end vi andre. Fjorden har også lidt under iltsvind i juli og august- alt sammen noget, der mindsker mulighederne for vi lystfiskere!!
Men vi fortsatte ufortrødent, og alt i alt fangede vi tilsammen 13 dejlige havørreder, der alle fik lov til at svømme videre. Vi så kun 2 store, der ikke ville bide og derved blev det.

Onsdag aften var vi traditionen tro på Havnekroen og fik ”væg til væg” rødspætter samt en god øl fra Thisted.
Humøret fejlede ikke noget, og de flotte kystpanoramaer gjorde alting bedre.
Desuden havde vi et godt samvær og nød gode historier om ”tidligere fangster” ved kysten. Jeg kunne mere fortælle, at for få år siden kunne man på sådanne dage i september fange op til 100 havørreder op til 2-3 kg stykket. Det kan vi ikke mere grundet de manglende udsætninger, de mange sæler og skarver samt dårligere ilt forhold i fjorden.

 

Men som “Knudefiskere” giver vi ikke op og har altid mod på nye eventyr.

Mvh
Poul Veise

Kære medlemmer af VOSF

Så er der kun én måned tilbage af årets fiskesæson i åen, og der må stadig hjemtages 1 stor laks over 75 cm på VOSFs fiskevand. Til gengæld er der STOP for hjemtagelse af små laks på op til 75 cm, da kvoten er brugt for i år. Husk at give besked til Simon på 21792230, hvis du hjemtager en laks, og desuden at indberette den efter gældende regler.

I disse dage stiger vandstanden på grund af regnen, og der vil komme opgang af nye fisk på vej til gydepladserne. Derfor er der rigtig gode muligheder for at få kontakt med nogle af disse fisk, hvis du kommer en tur til Kongeåen, Vejen Å eller Gels Å, så udnyt chancen i denne måned, hvor naturen i øvrigt er rigtig fin med efterårsfarver.

Hvis du kender én, som kunne tænke sig at blive medlem af foreningen, så tilbyder vi gratis fiskeri resten af sæsonen, hvis man melder sig ind via link på sportsfiskeren.dk og betaler kontingentet for næste år.

Vi minder også om generalforsamlingen tirsdag den 12. oktober kl. 19, hvor Bo vil fortælle om sit fiskeri ved Kongeåen. Læs mere på hjemmesiden: www.vosf.dk

Knæk og bræk,

Bestyrelsen

Generalforsamling 2020

Vejen og Omegns Sportsfiskerforening

Der indkaldes til Generalforsamling tirsdag den 12. oktober kl. 19.00
på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er: Simon Simonsen            (modtager genvalg)
  Hans Jørgen Pedersen (modtager genvalg)
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 1 revisor:
  På valg er Torben
 8. Eventuelt.
 9. Underholdning: Overraskelse.
  Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, dvs. inden den 29. september 2021.                                                                                                                                              Vi mangler stadig e-mailadresser på flere medlemmer, gå ind på www.sportsfiskeren.dk og ret evt. dine data, så vor medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de dat som du selv har opgivet.                                                                                                                                                                                                                     Knæk og bræk!                                                                                                                                                         Bestyrelsen.

Sidste laks under 75 cm i 2021 fanget

 

Så blev den sidste fra kvoten af de små laks hjemtaget.

Ove Nørgaard fortæller: Jeg fangede her i formiddags en fin let farvet hanlaks, 69 cm lang, nøjagtig 3 kg.
Troede først det var en havørred p. gr. af farven.
Jeg gik fra Halmstakkens parkering og et langt stykke nedstrøms. Jeg nåede kun at kaste 5 -6 kast i poolen lige efter indsnævringen, da fisken huggede.
Så efter 15 minutters fiskeri og kamp kunne jeg ile tilbage tilbage til bilen, så jeg kunne få noget strøm på den forbistrede mobil telefon og få ringet.
Stort tillykke til Ove.
Der er nu STOP for hjemtagelse af små laks, men der må stadig hjemtages 1 stor laks over 75 cm. på VOSFs fiskevand.

Laksekvoten er endnu ikke opbrugt!

Kære medlemmer af VOSF

Nu er der 1½ måned tilbage af årets fiskesæson i vore vandløb, og når der kommer regn, og vandstanden stiger, så kommer der friske fisk op fra havet. Der er med andre ord rigtig gode muligheder for at få en fisk på krogen, hvis du går en tur langs åen. Derfor vil vi gerne oplyse om, at der på VOSFs fiskevand i Kongeåen stadig må hjemtages 1 stor laks over 75 cm og 1 laks på 75 cm eller mindre, selv om den fælles kvote for Kongeåen er fisket op. Det skyldes en særlig aftale, som vi har lavet i Kongeåens Sammenslutning, hvor 2 store og 2 små laks er reserveret til VOSF øverst oppe i åsystemet. Indtil nu er der kun hjemtaget én af hver.

Desuden er der den såkaldte B-kvote, hvor der må hjemtages op til 5 laks uanset størrelse fra den øverste del af Kongeåen ved Skudstrup eller fra Vejen Å opstrøms Gestenvej.

Hvis I hjemtager en laks, bedes I så hurtigt som muligt kontakte Simon på tlf. 21792230, så vi kan få meldt stop for hjemtagelse af flere fisk. Desuden skal laksen selvfølgelig indberettes efter de gældende regler.

Vi minder også om, at hvis man har hjemtaget en god fisk, fx en havørred, så er det er en god ide at genudsætte de næste, så vi skåner gydefiskene for at få øget bestanden af fisk i åen. Selv om det går den rigtige vej, er der plads til mange flere gydefisk, efter at flere spærringer er blevet fjernet.

Husk også, at vi har adgang til et fint fiskevand i Gels Å, som ofte giver mange fisk på denne tid af året. Måske var det værd at køre en tur i den retning, næste gang der er kommet en god portion regn. – Og så vil vi inden længe informere om årets generalforsamling, som vi planlægger at holde en gang i oktober.

Knæk og bræk i resten af sæsonen,

Bestyrelsen

Havørred til Simon

Af Simon Simonsen:

Efter regnen for et par dage siden er der kommet friske fisk længere op i Kongeåen, så jeg gik en tur opstrøms Foldingbro.
Fik denne fine havørred på 55 cm og 1,9 kg på en Mepps 4 kobber. Havde desuden kontakt til yderligere to fisk, som ikke blev kroget…

Udsætning af små laks!

Af Simon Simonsen;

Efter ønske fra Gert Holdensgaard og DCV fik vi med kort varsel fremrykket udsætning af 1/2 års laks i Kongeåen. Sammen med Lars Hammer-Bek sejlede jeg fra Knagemøllen og ned mod Foldingbro, og nu svømmer der 35000 små laks, som vi gerne vil møde igen om 2-3 år, når de har været en tur oppe forbi Grønland…

Fladfisketuren 2021

7 mand fra P-gruppen på  årets tur efter fladfisk i Langelandsbæltet!
Super vejr, høj sol og varmt, næsten ingen bølgegang (ingen søsyge) 🙂
I alt blev der fanget 145 stk. i gruppen, og alle var glade og tilfredse da “Neptun” vendte snuden hjemad!

Vi skal da have en tur igen næste år i august/september!

Der er bestilt godt vejr, men kun “Kong Neptun” ved hvornår det kan lade sig gøre!