Jan Thorsted’s tur ved Kongeåen

Jan Thorsted fortæller:
Jeg havde indtil i dag kun været ved Kongeåen en enkelt gang i foråret for at fiske, så i dag skulle det være – inden afslutningen på sæsonen.
Selv om næsten alle fisk er meget farvet så sent på året, så kan man jo altid håbe på en havørred-han, der er gået op for nylig og kan komme med hjem på middagsbordet.

Jeg startede på stykket ved Halmstakken, vandstanden var fin og vandet klart. Efter kort tids fiskeri fik jeg et kraftigt hug ude midt i åen på et dybt sted. Efter lidt tovtrækkeri blev jeg klar over, at det var en større fisk.
Det viste sig at være en farvet han-laks, der havde taget wobleren. Laksen tog flere gode udløb, men til sidst kunne den kanes ind over sivene, inden den fik sin frihed igen.

En flot farvet fisk på 88 cm. Den blev fanget midt på dagen ved 12-tiden.
Lidt senere – ved 13:30 tiden – fik jeg endnu en fisk på krogen. Det viste sig at være en temmelig farvet havørred på ca. 55 cm, og den fik også sin frihed igen.

Alt i alt en rigtig fin fiskeoplevelse, selv om der ikke kom fisk med hjem til middagsbordet.

Medlemstræf 2020

Lystfiskere i alle aldre var mødt op til det årlige medlemstræf ved Drostrup Put & Take.
15 seniorer og 3 juniorer havde gang i fiskestængerne, selv om der blæste en del og der kom også lidt regn indimellem. Der blev hygget omkring grillen ved middagtid hvor der blev slappet lidt af inden fiskeriet gik i gang igen.
Desværre var ørrederne ikke meget samarbejdsvillige  denne dag. I alt blev der fanget 6 stk.
Michael fik da lige vist hvad en junior kan: 3 stk. alle mellem 1,5 og 2 kg.

Michael med sin flotte fangst!

 

Laks genudsat!

Niels Nørregaard Petersen fortæller:
Efter en hel dags fiskeri forskellige steder i Kongeåen, hvor det havde givet et par små fisk som en gedde og nogle små bækørreder, fik jeg et godt hug på spinneren af en laks hen sidst på dagen. Laks 77 cm, godt tyk .
Genudsat, så derfor lidt dårlig billede.

Udsætning af ½ års laks

Så  er det atter tid til den årlige udsætning af 30.000 ½ årslaks i Kongeåen – leveret af
Dansk Center for Vildlaks (DCV).
Ved hjælp fra Jesper Petersen (Sydvestjysk) og Jens Kristian Bech (VOSF) er fiskene sat ud fra båd på strækket fra Knagemøllen til Nielsbygaard.

Udsætningen er fortsat en vigtigt element for sikring af en god laksebestand i Kongeåen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Rødspætte fra Langelandsbæltet

Efter en hurtig indskydelse tog Arthur og jeg på en fladfisketur på Langelandsbæltet. Der var Sol, vind og bølger, og stærk strøm men alligevel kunne vi i alt hjembringe 27 stk. blandet sortiment af Isinger, Skrubber og Rødspætter.
Trods alt en god tur hvor vi mødte lystfiskere med en hyggelig snak og gode, måske overdrevne historier
Den største Rødspætte fanget på båden denne dag fik jeg hevet ombord, vægt 1,1 kg

Laksekvoten pr. 29/08:

Så er de fælles kvoter for både store og små laks lukket i Kongeåen.
Men der må stadig hjemtages 2 laks på op til og med 75 cm på VOSFs fiskevand, da vi efter aftale har en særlig kvote.

Desuden er der stadig 5 laks tilbage på det såkaldte B-vand opstrøms Gestenvej i Vejen eller oppe ved Skudstrup. Endelig må der også hjemtages laks fra Gelså.

Så det er nu, hvis du har lyst til at fange en laks på vores stræk. Der kommer helt sikkert friske fisk op nu efter de store mængder regn, hvor åen er steget 60 cm.

Knæk og bræk, og vi ses ved åen.

Oprydningsdag ved Drostrup Put & Take

Vi missede delvis klargøring af søen i foråret på grund af Co-Vid19.
Vi laver det om til en efterårsoprydning den 10/9 – 2020 kl. 10,00.

Vi skal bla. rydde op i mellemgang og i vort materialerum i skuret, så dem der kan have en trailer med til kørsel til lossepladsen, så tag den med.
Vi skal have malet brædder ved parkeringspladsen og foran søen, samt andre småopgaver.

Foreningen serverer som sædvanligt grillpølser / øl / vand ved 12 tiden.

Tag grejet med, der er frit fiskeri når vi er færdige, og som vanligt max 3 fisk pr. mand. ?

Tilmelding til: Undertegnede pr. mail hjp@vosf.dk eller tlf.: 40 83 70 99 senest den 8/09.