Grødeskæring – 2023

Så er årets skæring af grøde startet i Kongeåen. Foreløbig er der skåret til Knagemøllen, men arbejdet fortsætter længere ned ad åen de kommende dage. Der driver allerede nu klatter af grøde med strømmen, så fiskeriet kan blive lidt besværligt, indtil grøden er drevet ned til grødefangene, hvor den samles op.