Medlemskab

Hvem kan blive medlem:
Foreningen optager nye medlemmer.
Enhver borger over 10 år med fast bopæl i Danmark kan optages som medlem.
Medlemmers børn under 12 år fisker frit ifølge med medlemmet.

Indmeldelse i foreningen kan ske via dette link: 

https://www.fiskekort.dk/foreninger/59/vejen-og-omegns-sportsfiskerforening

Priser for medlemskab 2023:

Type:                     Periode :              Kontingent:           Alder/kommentar:
Junior kort              Årligt                       450 DKK               10 – 18 år
Ungdom kort          Årligt                       600 DKK               18 – 25 år
Senior kort             Årligt                       950 DKK               26 – 65 år
Familie kort            Årligt                    1.300 DKK               Beboere på samme adresse
Pensionist kort       Årligt                       750 DKK               Over 67 år

Kontakt vedrørende information og indmeldelse:                                     

Kasserer:                                                         Formand:
Simon Simonsen                                              Michael Deacon
Københovedvej 38, Københoved                     Frihedsvej 1
6630, Rødding                                                  6630 Rødding
Mob. 2179 2230                                                Tlf: 61388246
Mail: simon.6630@gmail.com                          Mail: seatrout@hotmail.dk

Velkommen som nyt medlem i VOSF.