Døgnkort

Der kan købes døgnkort (24 t.) til:                   Døgnkort kan også købes hos:
Kongeåen / Angelkarte / Day Ticket                    Foldingbro Camping
Årskort Vejen Å                                                    Foldingbrovej 110, Foldingbro
Via DSFs portal: www.fiskekort.dk                       6650  Brørup

Information:

Ring til / Rufen Sie / Please call:

Michael Deacon
Frihedsvej 1
6630 Rødding
Tlf: 6138 8246
Mail: seatrout@hotmail.dk

 

Du kan se kortskitse for Kongeåen

Parkeringspladser kan ses her:
Der er også en ny parkeringsplads ved Knagemøllen, 

Kongeå (Knagemølle-Sønderskov Mølle)

Strækning fra Knagemølle og nedstrøms til Sønderskov Mølle ved Foldingbro. Fiskeri kun på sydsiden. Dagkortsalg.

Kørselsvejledning:

Ad vej E20 (Kolding-Esbjerg) mod Esbjerg. Fortsæt til afkørsler mod Store Andst. Ca. 3,5 km fra Store Andst drejes til venstre ad vej 32 mod Foldingbro/Ribe. Stikveje til venstre side fører over åen ca. 2200 m længere fremme (vej mod Knagemølle), herfra ca. 1500 m fremme (vej 403 mod Skodborg), herfra ca. 1900 m (mod Københoved) og herfra ca. 4200 m fremme (fra Sønderskov Vandmølle) ad markvej mod åen.

Åbningstider:

Åbningsdato: 16. april
Lukkedato:     31. oktober

Priser på døgnkort (24 t.):

Voksen:          DKK 100,00
Junior:            DKK   50,00
Pensionist:     DKK 100,00

Fangstmuligheder:

Fiskeart                         Sæson
Bækørred
Regnbueørred
Havørred                        Apr.-Maj-Sept-Okt.
Laks                               Apr.-Maj.-Aug.-Sept.-Okt.
Stalling                           TOTALFREDET HELE ÅRET
Stealhead
Ål                                    Jun.-Jul.-Aug.-Sept.

Vejen Å

Strækning på sydsiden fra hovedvejen E20 (Kolding-Esbjerg) og opstrøms til rensningsanlægget.

Kørselsvejledning:

Ad vej E20 (Kolding-Esbjerg) mod Esbjerg. I Vejen drejes til højre ad vejen mod Gamst Vestermark hvor åen ligger tæt på. Alternativt køres ca. 3 km længere ad E20 hvorefter der drejes til højre mod Gesten. Ca. 300 m fremme krydser vejen åen.

Åbningstider:

Åbningsdato: 16. april
Lukkedato:     31. oktober

Priser: Kun årskort

Voksen: DKK 100,00
Juniorer fisker gratis, men skal have et kort.

Fangstmuligheder:

Fiskeart                      Sæson
Regnbueørred
Bækørred                    Apr-Maj-Jun-Jul-Aug-Sept-Okt
Havørred                     Apr-Maj-Sept-Okt
Stalling                        TOTALFREDET HELE ÅRET
Ål                                Jun-Jul-Aug-Sept

N.B. Parkering ved Granly:
Man kan stadig parkere i skoven, men man skal køre ind fra Haderslevvej

Ny P-plads ved Vejen Fodboldgolf.
VOSF har lavet en ny aftale med Charlotte og Peter Schmidt, som ejer Vejen Fodboldgolf. Nu må lystfiskere gerne bruge P-pladsen ved Vejen Fodboldgolf, når de vil fiske i Kongeåen på stykket mellem Knagemøllen og Skodborghus. Desuden er der adgang for lystfiskere i kørestol via en rampe til den nye handicapvenlige fiskeplads på stedet.
Man finder P-pladsen ved at følge skiltet til Vejen Fodboldgolf fra Haderslevvej syd for Kongeåen på mellem Vejen og Skodborg.