Udsætning af halvårslaks 2023

Så er der udsætning af 35000 halvårs laks i Kongeåen. Lidt flere end sædvanligt, da der ikke længere skal udsættes laks i Ribe å, og så var der nogle til overs. Fint arbejde af Lars Hammer-Bek og Jens Kristian Bech i båden, og Gert kom med laksene fra DCV
i Randers.