VOSF – STOP for store laks på vor kvote!

VOSF har en særlig kvote på 2 store og 2 små laks, som må hjemtages, selv om der er meldt stop på fælleskvoten for Kongeåen.
De 2 store laks er fanget, så nu er der kun de 2 små af kvoten tilbage.
Resterende fangster sker på fælleskvoten!