Grødeskæring – 2023

Så er årets skæring af grøde startet i Kongeåen. Foreløbig er der skåret til Knagemøllen, men arbejdet fortsætter længere ned ad åen de kommende dage. Der driver allerede nu klatter af grøde med strømmen, så fiskeriet kan blive lidt besværligt, indtil grøden er drevet ned til grødefangene, hvor den samles op.

Fælles laksekvote lukket men ….

Kære medlemmer af VOSF

STOP – Så er de fælles kvoter lukket for både små og store laks i Kongeåen.

MEN – efter særlig aftale må der stadig hjemtages 2 små laks på max. 73 cm på VOSFs fiskevand.
Hvis I hjemtager en lille laks, skal den så hurtigt som muligt indberettes.
Samtidig må I meget gerne ringe til Simon på 21792230, så vi kan få kvoten opdateret.

Kvoten lukker endeligt, når der er hjemtaget i alt 23 små laks.

Vær også opmærksom på, at der stadig må hjemtages både store og små laks fra vores fiskevand i Gels Å, så måske er det værd at tage en tur til denne smukke å.

Se kvoten her: http://www.xn--ribe-toa.dk/forside

Knæk og bræk

Bestyrelsen for VOSF

Tørfluefiskeri i rusk og regn:    

Som tørfluefisker har det våde sommervejr virkeligt været en torn i øjet for de planer, som jeg havde lagt for fiskeriet i min sommerferie.
Det betød faktisk, at jeg slet ikke var ved åen i uge 29 og 30, men i sidste uge fandt jeg dog et par huller mellem regnbygerne, og det blev da også til et par fine stallinger.
I løbet af den seneste måned er det alt i alt ”kun” blevet til 5 stallinger, men de 3 største var flotte eksemplarer på 44, 43 og 43 cm.

Mvh

Bo

Gelså åbner igen …….

Så er der åbnet for fiskeri i Gels Å igen, efter at vandtemperaturen er faldet på grund af regnen.
I Kongeåen og Vejen Å kan fiskeriet fortsætte, og her har vi heldigvis ikke haft så høje temperaturer. Efter regnen er der sikkert opgang af fisk, og i dag er der fanget en fin havørred helt oppe i Vejen Å.

Lune aftener og majfluer:

Det er blevet sommer, og varmen har bidt sig fast, hvilket kan ses om aftenen, hvor ørred og stalling er aktive meget længere end de var i slutningen af maj.

Der er stadig gang i majfluefiskeriet, og fiskeriet her i starten af juni har været godt med flere stallinger og bækørreder over 40 cm.

Stallingen er jo som bekendt fredet, og jeg genudsætter alle bækørreder for at skåne bestanden – husk at håndterer fiskene så skånsom som muligt under landing og afkrogning.

Personligt afkroger jeg fiskene liggende i vandet. Dette kan dog være en udfordring, da åen lige nu går meget lavt, og mange steder er der langt fra brinken og ned til vandspejlet, men med lidt omtanke er det ofte muligt at finde et egnet sted til at lande fiskene.

Mvh

Bo