Poul alene ved Borre Knob

Fantastisk vejr ved Borre Knob – udkanten af Horsens Fjord med udsigt til Snaptun og Årø. Fiskede der nogle timer i går. Liv helt inde på det flade vand – en del små kutlinger. Havde et godt hug kun 5 m fra mig. Den røg af, men viste dog at der var liv og at temperaturen var høj nok til et øget liv på lavt vand.

Uheldigvis blev et lille hul på højre støvle større, så jeg indstillede fiskeriet.
Vandet var ikke så varmt, at det var behageligt i støvlen!

Generalforsamling 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen

Mandag d.07. februar 2022 kl. 19:00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er:
  Micheal Deacon (Modtager genvalg)
  Henning Knudsen (Modtager genvalg)
  Jens Kristian Bech (Modtager genvalg)
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af 1 revisor: på valg er Jan Thorsted
 8. Eventuelt.
 9. Underholdning: DTU AQUA: Finn og Henrik fortæller om ørred og laks i Denmark og Kongeåen.

Forslag

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen
i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling
dvs. d.24. januar 2022.

Medlemsoplysninger

Vi mangler stadig e-mail adresser på flere medlemmer, gå ind på www.sportsfiskeren.dk og ret evt. dine data, så vores medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de data, som du selv har opgivet!


Knæk og bræk!
Bestyrelsen.

Jan Thorsted: 2021 update

Lige en lille update på efterårets fiskeri siden vores tur til Fur. Kysten har ikke kastet meget af sig på mine kanter omkring Aabenraa, og det er kun blevet til nogle få undermålere for mit vedkommende. Så en fælles P-gruppe tur til kysten i det sønderjyske synes jeg vi venter med indtil det tidlige forår, hvor der er flere fisk.

Jeg har også haft nogle fisketure til Skjern å, Gelsåen og Kongeåen i løbet af efteråret, og det har resulteret i en enkelt laks fra Skjern å og nogle genudsatte farvede havørreder omkring 60 cm fra Gelsåen og Kongeåen (foto vedlagt).


Jeg fisker både med flue og med wobler, men i år har det været med Rapala wobleren, at fiskene blev fanget. Hvis ikke du er vant til at fiske med wobler og gerne vil prøve det i den kommende sæson, så kan jeg anbefale den synkende Rapala Wobler på 9 cm i farven GFR, som jeg hovedsageligt benytter. Den har gennem årene vist sig at være særdeles effektiv. Den mindre udgave på 7 cm er dog også fin til åens laks og havørreder.

Vi ses
Vh
Jan Thorsted

P-gruppen i Filskov

4 fra knudefiskerne, Ole, Hans Jørn, Jan og undertegnede, var i dag i Filskov for at fange store fisk.
Næsten inden vi var startet havde Jan Nørregård fanget 2 pæne, og uanset hvor meget vi andre knoklede, gik han yderligere i spidsen med endnu 1.
Lidt koldt, men næsten tørvejr hele dagen gjorde sit til en god tur.
Det blev til 6 i alt, så menuerne er reddet.

Mvh Poul

Tur til Lillebælt

Vi var 5 mand af sted til Lillebælt.
Poul, Søren, Lars, Jan N. og undertegnede. Jørn meldte afbud pga. forkølelse, og Poul forlod selskabet af samme grund, desværre. Vejret var fantastisk og selskabet godt. Lars fik en undermåler, som blev dagens fangst. På hjemvejen slog vi et smut om Rebæk, som byder på fine forhold, men ingen fisk.

Venlig hilsen. Arne Holm

Tur til Fur – af P-Gruppen

7 ældre “Knudefiskere” kom til Fur i tirsdag den 28/09.

Forventningerne var høje bl.a. grundet det fine vejr – ingen blæst og tilpas skyet. Efter indkvartering på vores dejlige sted “Bette Pejr” samt en let frokost blev der rigget grej klar til fiskeri og vi besatte det meste af øen med fluer og blink.

Tirsdagen gik med fangst af flere under målet, men troen bevarede vi, da vandet så fint ud og flere steder helt inde i badekarret var der både rejer og kutlinger, så aftenens diskussion gik på, hvorfor der ikke var flere fisk af en anselig størrelse.


Hemmeligheden er nok, at alle å-løb til Skive Fjord har, og alt i alt stoppet med  mundingsudsætninger, så mængden af store fisk er faldet.  Desuden er der en større mængde af sæler og skarver i midten af Limfjorden, og de er nok skrappere end vi andre. Fjorden har også lidt under iltsvind i juli og august- alt sammen noget, der mindsker mulighederne for vi lystfiskere!!
Men vi fortsatte ufortrødent, og alt i alt fangede vi tilsammen 13 dejlige havørreder, der alle fik lov til at svømme videre. Vi så kun 2 store, der ikke ville bide og derved blev det.

Onsdag aften var vi traditionen tro på Havnekroen og fik ”væg til væg” rødspætter samt en god øl fra Thisted.
Humøret fejlede ikke noget, og de flotte kystpanoramaer gjorde alting bedre.
Desuden havde vi et godt samvær og nød gode historier om ”tidligere fangster” ved kysten. Jeg kunne mere fortælle, at for få år siden kunne man på sådanne dage i september fange op til 100 havørreder op til 2-3 kg stykket. Det kan vi ikke mere grundet de manglende udsætninger, de mange sæler og skarver samt dårligere ilt forhold i fjorden.

 

Men som “Knudefiskere” giver vi ikke op og har altid mod på nye eventyr.

Mvh
Poul Veise

Generalforsamling 2020

Vejen og Omegns Sportsfiskerforening

Der indkaldes til Generalforsamling tirsdag den 12. oktober kl. 19.00
på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er: Simon Simonsen            (modtager genvalg)
  Hans Jørgen Pedersen (modtager genvalg)
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 1 revisor:
  På valg er Torben
 8. Eventuelt.
 9. Underholdning: Overraskelse.
  Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, dvs. inden den 29. september 2021.                                                                                                                                              Vi mangler stadig e-mailadresser på flere medlemmer, gå ind på www.sportsfiskeren.dk og ret evt. dine data, så vor medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de dat som du selv har opgivet.                                                                                                                                                                                                                     Knæk og bræk!                                                                                                                                                         Bestyrelsen.