Udsætning af ½ års laks

Så  er det atter tid til den årlige udsætning af 30.000 ½ årslaks i Kongeåen – leveret af
Dansk Center for Vildlaks (DCV).
Ved hjælp fra Jesper Petersen (Sydvestjysk) og Jens Kristian Bech (VOSF) er fiskene sat ud fra båd på strækket fra Knagemøllen til Nielsbygaard.

Udsætningen er fortsat en vigtigt element for sikring af en god laksebestand i Kongeåen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Laksekvoten pr. 29/08:

Så er de fælles kvoter for både store og små laks lukket i Kongeåen.
Men der må stadig hjemtages 2 laks på op til og med 75 cm på VOSFs fiskevand, da vi efter aftale har en særlig kvote.

Desuden er der stadig 5 laks tilbage på det såkaldte B-vand opstrøms Gestenvej i Vejen eller oppe ved Skudstrup. Endelig må der også hjemtages laks fra Gelså.

Så det er nu, hvis du har lyst til at fange en laks på vores stræk. Der kommer helt sikkert friske fisk op nu efter de store mængder regn, hvor åen er steget 60 cm.

Knæk og bræk, og vi ses ved åen.

Oprydningsdag ved Drostrup Put & Take

Vi missede delvis klargøring af søen i foråret på grund af Co-Vid19.
Vi laver det om til en efterårsoprydning den 10/9 – 2020 kl. 10,00.

Vi skal bla. rydde op i mellemgang og i vort materialerum i skuret, så dem der kan have en trailer med til kørsel til lossepladsen, så tag den med.
Vi skal have malet brædder ved parkeringspladsen og foran søen, samt andre småopgaver.

Foreningen serverer som sædvanligt grillpølser / øl / vand ved 12 tiden.

Tag grejet med, der er frit fiskeri når vi er færdige, og som vanligt max 3 fisk pr. mand. ?

Tilmelding til: Undertegnede pr. mail hjp@vosf.dk eller tlf.: 40 83 70 99 senest den 8/09.

Gelså igen åben!

Det er igen åbent for fiskeri i Gelså

Vand temperaturen er faldet i Gels Å Sammenslutningens vande og det er nu igen etisk forsvarligt at genoptage fiskeriet igen.

Knæk og Bræk ved fiskevandet
Preben Nielsen
Formand
Gels Å Sammenslutningen

OBS! OBS!

Hej alle

STOP for fiskeri i Gels å sammenslutningens vande grundet det varme vejr.
Der indføres et midlertidigt fiskestop som en følge af det varme vejr.  
Vand temperaturen siger 19 grader og vejrudsigten siger hedebølge de næste mange dage.

Etisk er det ikke forsvarligt at genudsætte fisk der har svært ved at restituere i
det varme vand efter at have været fanget af en lystfisker og derefter at blive genudsat.

Vi følger temperaturen nøje og melder ud så snart det er etisk forsvarligt at
genoptage fiskeriet igen.

Vi håber på jeres forståelse.

Preben Nielsen

Formand

Sønderjysk Sportsfiskerforening

Haderslev fjord – P-gruppen

Tre fra P-Gruppen tog afsted til Haderslev Fjord, for at se, om der kunne fanges nogle ægte vilde ørreder, havørreder.

Vejret var perfekt. I starten en let brise, som afløstes af ca 10 cm høje bølger,

Lars havde en følger, der vendte om 1 m fra stang toppen, samt senere et hug.
Vagn havde en følger helt ind , som stod af tæt ved ham.

Calle fik en ca 42 cm lille havørred på en lyserød rejeflue, og kort efter landede han en havørred på 52 cm  på en grå rejeflue. Ørreden huggede i samme område. Der havde Calle yderligere to hug, men disse blev ikke hængende, samt et forsigtigt nap på fluen