Generalforsamling 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen

Mandag d.07. februar 2022 kl. 19:00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er:
  Micheal Deacon (Modtager genvalg)
  Henning Knudsen (Modtager genvalg)
  Jens Kristian Bech (Modtager genvalg)
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af 1 revisor: på valg er Jan Thorsted
 8. Eventuelt.
 9. Underholdning: DTU AQUA: Finn og Henrik fortæller om ørred og laks i Denmark og Kongeåen.

Forslag

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen
i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling
dvs. d.24. januar 2022.

Medlemsoplysninger

Vi mangler stadig e-mail adresser på flere medlemmer, gå ind på www.sportsfiskeren.dk og ret evt. dine data, så vores medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de data, som du selv har opgivet!


Knæk og bræk!
Bestyrelsen.

Sidste tur i Kongeåen 2021

Bo Oehlenschlæger Madsen beretter:

Så er åen fredet de næste 5 ½ måned.
Lige nu kan det virker ulideligt længe til den 16. april, men inden vi får set os om, er det igen tid til at jagte blanklaksen…
På sæsonens sidste dag, blev det til et par timer i selskab med min gode ven Peter. Vi fik ingen fisk på land, men jeg havde selv 3 gode tilbud, den første var en havørred-han på ca. 65 cm, de to sidste så jeg ikke, men det føltes som et par laks af anselige størrelse.
Tak for i år Kongeå, og på snarligt gensyn…

Ekstra udsætning af lakseyngel!

For et par uger siden fik vi fra Finn Sivebæk, DTU Aqua, og Gert fra DCV tilbudt en ekstra portion 1/2 års laks til Kongeåen, fordi man i år ikke må udsætte fisk i Varde Å og Sneum Å på grund af IHN virus.
Vi sagde tak til tilbudet, så den 22/10 har jeg sammen med Lars Hammer-Bek og Henrik Klockmann udsat 35000 små laks 10 forskellige steder i Vejen Å og Kongeåen ned til Villebøl. Vi besluttede ikke at bruge båd denne gang på grund af oversvømmelserne, men vi fik med spande sendt de små laks godt på vej primært på strækninger, hvor vi ikke udsatte fisk i september. Vi glæder os til at møde laksene igen, når de har været en tur i Nordatlanten…

Endnu en havørred til Simon.

Så var der også en fin havørred til mig fra Kongeåen.
Den var desværre kroget så dybt, at den ikke kunne overleve en genudsætning. 61 cm og 2,5 kg fanget nedstrøms Halmstakken.

Ud over denne fisk tabte jeg en stor laks på +90 efter godt et minut, men fint nok, da jeg har fået en i år.

Kære medlemmer af VOSF

Så er der kun én måned tilbage af årets fiskesæson i åen, og der må stadig hjemtages 1 stor laks over 75 cm på VOSFs fiskevand. Til gengæld er der STOP for hjemtagelse af små laks på op til 75 cm, da kvoten er brugt for i år. Husk at give besked til Simon på 21792230, hvis du hjemtager en laks, og desuden at indberette den efter gældende regler.

I disse dage stiger vandstanden på grund af regnen, og der vil komme opgang af nye fisk på vej til gydepladserne. Derfor er der rigtig gode muligheder for at få kontakt med nogle af disse fisk, hvis du kommer en tur til Kongeåen, Vejen Å eller Gels Å, så udnyt chancen i denne måned, hvor naturen i øvrigt er rigtig fin med efterårsfarver.

Hvis du kender én, som kunne tænke sig at blive medlem af foreningen, så tilbyder vi gratis fiskeri resten af sæsonen, hvis man melder sig ind via link på sportsfiskeren.dk og betaler kontingentet for næste år.

Vi minder også om generalforsamlingen tirsdag den 12. oktober kl. 19, hvor Bo vil fortælle om sit fiskeri ved Kongeåen. Læs mere på hjemmesiden: www.vosf.dk

Knæk og bræk,

Bestyrelsen

Generalforsamling 2020

Vejen og Omegns Sportsfiskerforening

Der indkaldes til Generalforsamling tirsdag den 12. oktober kl. 19.00
på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er: Simon Simonsen            (modtager genvalg)
  Hans Jørgen Pedersen (modtager genvalg)
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 1 revisor:
  På valg er Torben
 8. Eventuelt.
 9. Underholdning: Overraskelse.
  Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, dvs. inden den 29. september 2021.                                                                                                                                              Vi mangler stadig e-mailadresser på flere medlemmer, gå ind på www.sportsfiskeren.dk og ret evt. dine data, så vor medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de dat som du selv har opgivet.                                                                                                                                                                                                                     Knæk og bræk!                                                                                                                                                         Bestyrelsen.