Laksekvoten er endnu ikke opbrugt!

Kære medlemmer af VOSF

Nu er der 1½ måned tilbage af årets fiskesæson i vore vandløb, og når der kommer regn, og vandstanden stiger, så kommer der friske fisk op fra havet. Der er med andre ord rigtig gode muligheder for at få en fisk på krogen, hvis du går en tur langs åen. Derfor vil vi gerne oplyse om, at der på VOSFs fiskevand i Kongeåen stadig må hjemtages 1 stor laks over 75 cm og 1 laks på 75 cm eller mindre, selv om den fælles kvote for Kongeåen er fisket op. Det skyldes en særlig aftale, som vi har lavet i Kongeåens Sammenslutning, hvor 2 store og 2 små laks er reserveret til VOSF øverst oppe i åsystemet. Indtil nu er der kun hjemtaget én af hver.

Desuden er der den såkaldte B-kvote, hvor der må hjemtages op til 5 laks uanset størrelse fra den øverste del af Kongeåen ved Skudstrup eller fra Vejen Å opstrøms Gestenvej.

Hvis I hjemtager en laks, bedes I så hurtigt som muligt kontakte Simon på tlf. 21792230, så vi kan få meldt stop for hjemtagelse af flere fisk. Desuden skal laksen selvfølgelig indberettes efter de gældende regler.

Vi minder også om, at hvis man har hjemtaget en god fisk, fx en havørred, så er det er en god ide at genudsætte de næste, så vi skåner gydefiskene for at få øget bestanden af fisk i åen. Selv om det går den rigtige vej, er der plads til mange flere gydefisk, efter at flere spærringer er blevet fjernet.

Husk også, at vi har adgang til et fint fiskevand i Gels Å, som ofte giver mange fisk på denne tid af året. Måske var det værd at køre en tur i den retning, næste gang der er kommet en god portion regn. – Og så vil vi inden længe informere om årets generalforsamling, som vi planlægger at holde en gang i oktober.

Knæk og bræk i resten af sæsonen,

Bestyrelsen

Havørred til Simon

Af Simon Simonsen:

Efter regnen for et par dage siden er der kommet friske fisk længere op i Kongeåen, så jeg gik en tur opstrøms Foldingbro.
Fik denne fine havørred på 55 cm og 1,9 kg på en Mepps 4 kobber. Havde desuden kontakt til yderligere to fisk, som ikke blev kroget…

Udsætning af små laks!

Af Simon Simonsen;

Efter ønske fra Gert Holdensgaard og DCV fik vi med kort varsel fremrykket udsætning af 1/2 års laks i Kongeåen. Sammen med Lars Hammer-Bek sejlede jeg fra Knagemøllen og ned mod Foldingbro, og nu svømmer der 35000 små laks, som vi gerne vil møde igen om 2-3 år, når de har været en tur oppe forbi Grønland…

Fladfisketuren 2021

7 mand fra P-gruppen på  årets tur efter fladfisk i Langelandsbæltet!
Super vejr, høj sol og varmt, næsten ingen bølgegang (ingen søsyge) 🙂
I alt blev der fanget 145 stk. i gruppen, og alle var glade og tilfredse da “Neptun” vendte snuden hjemad!

Vi skal da have en tur igen næste år i august/september!

Der er bestilt godt vejr, men kun “Kong Neptun” ved hvornår det kan lade sig gøre!

 

Flot laks til Simon!

 

 

 

 

 

 

Så blev det Simons tur til at fange en fin laks på VOSF’s fiskevand i Kongeåen.
Dejlig oplevelse nu, hvor der er kommet en masse vand, og hvor fiskene trækker opad i åen.
Hunlaks på 93 cm og 7,13 kg, fanget på Mepps 5 kobber.

Der må stadig hjemtages 1 laks over 75 cm på VOSFs fiskevand.

Knæk og bræk!

IHN Virus i fiskesøer

MERE END 70 FISKESØER ER LUKKET. HER ER UDVEJEN TIL LYSTFISKEREN
Fødevarestyrelsen har på kort tid lukket mere end 70 put & take søer pga. fiskesygdommen IHN. Lukningerne er sket for at undgå at smitten spreder sig. Du kan stadig fiske i åer, fra kysten og i fiskesøer, der ikke er omfattet af Fødevarestyrelsens restriktioner – uden at skulle tænke på IHN og på at desinficere dit udstyr.
Hvis du alligevel vælger at fiske inden for en af de fem restriktionszoner, som Fødevarestyrelsen har oprettet, så husk at du ikke må tage fisk med ud af zonen, og skal desinficere dit udstyr inden du forlader zonen. Så sænker du risikoen for, at du bærer smitten videre.
Mere om fiskesygdommen IHN, zonerne og reglerne der gælder der 👉 https://direc.to/gNWq

IHN Virus – info fra Sydvestjyske

Alarm Alarm Alarm Alarm Alarm Alarm Alarm Alarm

Esbjerg mandag den 31 maj 2021
Der er her til morgen løbet en mail ind til formandens Jens Lygum.
Der er nu kommet, en kedelig besked om at, ” der er fundet IHN virus i Gørklindt Dambrug”
Det betyder at hele, Sneum å systemet er virus ramt.
Hvad betyder det så for os?
Det betyder at HVER GANG vi har været ude og fiske .
SKAL vi desinficere vores fiskegrej og støvler.
Vi arbejder på at fremskaffe noget til  desinficere med selv, evt. kan vi udlevere pulveret Virkon S men indtil videre kan vi få desinficeret ved
Nebel sø. Put and Take. Vestervadvej 17, Vester Nebel, 6715 Esbjerg… BRUGES
Følg med på siden da der vil komme nyt i løbet af dagen
Med venlig hilsen
Richard Yde og Jens Lygum
NB: Kan også desinficeres ved Drostrup Put & Take!