En sæson i Kongeåen er slut, men med positive lyspunkter.

Når du læser dette er fiskesæson 2020 i Kongeåen slut for i år. En sæson med positive lys punkter.

 

Der er fanget flere regnbueørreder, gedder, bækørreder og enkelte stallinger i vores fiskevand i løbet af sæsonen.
Der er også fanget laks og havørreder, det kommer jeg til om lidt. To positive oplevelser er fangst af store bækørreder og flere stallinger.

 

 

 

 

Der har været flere der har fisket i år på vores stykke af Kongeåen, især i den sidste tid.
Vi har ikke været plaget af oversvømmelser som sidst år der forhindrede fiskeriet i flere perioder.

Havørred 61 cm.

 

Mit eget fiskeri er ikke gået så godt. Mange dejlig ture i år, men uden de store fangster. En del små gedder, enkelte bækørreder og én havørred.

 

 

 

 

Jeg har opstillet havørred og lakse fangster i graferne nedenfor:

Samlede fangster 2020

 

 

 

 

 

 

 

Laksefangster 2020

 

 

 

 

 

 

 

Havørred fangster 2020.

 

 

 

 

 

 

Havørred og lakse fangster 2015-2020

 

 

 

 

 

 

Den totale fangst i 2020 af havørreder var 126 og laks 161. Der har været en faldene tendens i fangsterne de seneste 6 år for havørreder og laks. Årsagerne kan være mange. Nogle siger at der slet ikke fiskes så meget i Kongeåen som tidligere, andre at der har været for meget vand/for lidt vand, at det er blevet svære at finde fiskene, nu når der er fri passage til stor dele af å-systemet.

Når man kigge på tallene kan man også se at der er fanget 12 havørreder og 13 laks i VOSF’s fiskevand. Jeg husker ikke at der er fanget så mange i de næsten 40 år jeg har boet ved åen. Det er et tegn på at der nu er fri passage fra havet.

Havørred og lakse bestande burde blive større nu hvor der er fri passage mellem åen og havet. Den stor spærring ved Jedsted Mølle blev fjernet i sommeren 2017. Den sidste spærring i å-systemet ved Vejen Store Vandmølle forventes nedlagt i 2021.

I 2022 laver SSF/VOSF i samarbejde med DTU Aqua en fangst/genfangst undersøgelse. Det giver mulighed for at man kan beregne en gydebestand, der er baseret på videnskab.
Det bliver spændende om gydebestanden er større eller mindre end ved tidligere undersøgelser.

Michael Deacon
Formand

Sidste laks i år?

Et lynhurtigt billede af årets tredje laks fra Kongeåen.
En farvet han på 66 cm fanget på en orange/hvid flue ved Halmstakken på VOSF’s fiskevand.
I morgen slutter sæsonen for i år, men i oktober er der fanget mange fine fisk her oppe i den øverste del af Kongeåen.
På gensyn ved åen 16. april 2021…

Simon Simonsen

Jan Thorsted’s tur ved Kongeåen

Jan Thorsted fortæller:
Jeg havde indtil i dag kun været ved Kongeåen en enkelt gang i foråret for at fiske, så i dag skulle det være – inden afslutningen på sæsonen.
Selv om næsten alle fisk er meget farvet så sent på året, så kan man jo altid håbe på en havørred-han, der er gået op for nylig og kan komme med hjem på middagsbordet.

Jeg startede på stykket ved Halmstakken, vandstanden var fin og vandet klart. Efter kort tids fiskeri fik jeg et kraftigt hug ude midt i åen på et dybt sted. Efter lidt tovtrækkeri blev jeg klar over, at det var en større fisk.
Det viste sig at være en farvet han-laks, der havde taget wobleren. Laksen tog flere gode udløb, men til sidst kunne den kanes ind over sivene, inden den fik sin frihed igen.

En flot farvet fisk på 88 cm. Den blev fanget midt på dagen ved 12-tiden.
Lidt senere – ved 13:30 tiden – fik jeg endnu en fisk på krogen. Det viste sig at være en temmelig farvet havørred på ca. 55 cm, og den fik også sin frihed igen.

Alt i alt en rigtig fin fiskeoplevelse, selv om der ikke kom fisk med hjem til middagsbordet.

Medlemstræf 2020

Lystfiskere i alle aldre var mødt op til det årlige medlemstræf ved Drostrup Put & Take.
15 seniorer og 3 juniorer havde gang i fiskestængerne, selv om der blæste en del og der kom også lidt regn indimellem. Der blev hygget omkring grillen ved middagtid hvor der blev slappet lidt af inden fiskeriet gik i gang igen.
Desværre var ørrederne ikke meget samarbejdsvillige  denne dag. I alt blev der fanget 6 stk.
Michael fik da lige vist hvad en junior kan: 3 stk. alle mellem 1,5 og 2 kg.

Michael med sin flotte fangst!

 

Laks genudsat!

Niels Nørregaard Petersen fortæller:
Efter en hel dags fiskeri forskellige steder i Kongeåen, hvor det havde givet et par små fisk som en gedde og nogle små bækørreder, fik jeg et godt hug på spinneren af en laks hen sidst på dagen. Laks 77 cm, godt tyk .
Genudsat, så derfor lidt dårlig billede.

Udsætning af ½ års laks

Så  er det atter tid til den årlige udsætning af 30.000 ½ årslaks i Kongeåen – leveret af
Dansk Center for Vildlaks (DCV).
Ved hjælp fra Jesper Petersen (Sydvestjysk) og Jens Kristian Bech (VOSF) er fiskene sat ud fra båd på strækket fra Knagemøllen til Nielsbygaard.

Udsætningen er fortsat en vigtigt element for sikring af en god laksebestand i Kongeåen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Laksekvoten pr. 29/08:

Så er de fælles kvoter for både store og små laks lukket i Kongeåen.
Men der må stadig hjemtages 2 laks på op til og med 75 cm på VOSFs fiskevand, da vi efter aftale har en særlig kvote.

Desuden er der stadig 5 laks tilbage på det såkaldte B-vand opstrøms Gestenvej i Vejen eller oppe ved Skudstrup. Endelig må der også hjemtages laks fra Gelså.

Så det er nu, hvis du har lyst til at fange en laks på vores stræk. Der kommer helt sikkert friske fisk op nu efter de store mængder regn, hvor åen er steget 60 cm.

Knæk og bræk, og vi ses ved åen.