Pighvar ved Vejers?

Onsdag d. 20. drog en flok på to mand til  af sted fra Knuden med kurs mod Vejers.
Jan og undertegnede. Vi havde en fantastisk dag sammen med alle tyskerne, deres biler og vovhunde, men pighvar var ikke at se. Jan fik en lille spætte, som kom ud igen. Bortset fra en enkelt fisker i horisonten, var vi alene om denne fritidsbeskæftigelse. Havde Calle været med, havde vi sikkert fået pighvar på krogen.
Jeg mener, vi var 2 -3 uger for tidligt på færde. Næste gang, jeg skal til Vesterhavet efter fisk, skal jeg huske at se efter højvandstabellen først.
Vi ventede over to timer på at vandet kom ind, så mine gamle ben kunne vade ud til brændingen. Derefter blev det superfine betingelser, men ingen fisk.

Vh. Arne

Bækørred!

Jens Kristian Beck fangede og genudsatte den 18/4 en fin bækørred på 42 cm. Den blev taget på en kobber Mepps 5 med helikopterrig og str. 10 trekrog (inspireret af Jens Bursell). Den var meget nem at afkroge.
Dejligt at se bækørreder i Kongeåen, så forhåbentlig bliver der noget at se frem til, når det bliver tid for fiskeri med tørflue…

Stadig laks at hente

Der må stadig hjemtages 2 store laks på VOSFs fiskevand i Kongeåen og Vejen Å, da vi efter aftale har en særlig kvote.

Den fælles kvote af store laks blev ligesom sidste år fisket op på kun to dage, så derfor er der meldt stop for hjemtagelse af store laks fra Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings fiskevand længere ude i Kongeåen.

Hvis du har spørgsmål vedrørende kvoten, så kontakt Simon på mob. 21792230.

Åerne åbner igen!

Så er der ikke længe til, at åerne på lørdag den 16. april åbnes for fiskeri efter en lang vinterpause. Vi glæder os til at mødes ved åen, at få en snak og måske se et par flotte premierefisk.

Inden du starter fiskeriet, er det vigtigt, at du har styr på de regler, der gælder, især i forhold til laks. Husk især at klemme modhagerne ned på alle kroge og at bruge cirkelkrog, hvis du fisker med orm.

Desuden minder vi om, at alle mellem 18 og 67 år skal medbringe et gyldigt fisketegn (se www.fisketegn.dk).

Når sæsonen er i gang, er det vigtigt, at du holder øje med laksekvoten, inden du tager på fisketur.
Vi har en særlig kvote i VOSF på 2 store og 2 små laks, som må hjemtages, selv om der bliver meldt stop på fælleskvoten for Kongeåen. Hvis du er i tvivl vedr. kvoten, så kontakt Simon, mob. 21 79 22 30, for at få mere info.

Generalforsamling 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen

Mandag d.07. februar 2022 kl. 19:00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er:
  Micheal Deacon (Modtager genvalg)
  Henning Knudsen (Modtager genvalg)
  Jens Kristian Bech (Modtager genvalg)
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af 1 revisor: på valg er Jan Thorsted
 8. Eventuelt.
 9. Underholdning: DTU AQUA: Finn og Henrik fortæller om ørred og laks i Denmark og Kongeåen.

Forslag

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen
i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling
dvs. d.24. januar 2022.

Medlemsoplysninger

Vi mangler stadig e-mail adresser på flere medlemmer, gå ind på www.sportsfiskeren.dk og ret evt. dine data, så vores medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de data, som du selv har opgivet!


Knæk og bræk!
Bestyrelsen.

Sidste tur i Kongeåen 2021

Bo Oehlenschlæger Madsen beretter:

Så er åen fredet de næste 5 ½ måned.
Lige nu kan det virker ulideligt længe til den 16. april, men inden vi får set os om, er det igen tid til at jagte blanklaksen…
På sæsonens sidste dag, blev det til et par timer i selskab med min gode ven Peter. Vi fik ingen fisk på land, men jeg havde selv 3 gode tilbud, den første var en havørred-han på ca. 65 cm, de to sidste så jeg ikke, men det føltes som et par laks af anselige størrelse.
Tak for i år Kongeå, og på snarligt gensyn…

Ekstra udsætning af lakseyngel!

For et par uger siden fik vi fra Finn Sivebæk, DTU Aqua, og Gert fra DCV tilbudt en ekstra portion 1/2 års laks til Kongeåen, fordi man i år ikke må udsætte fisk i Varde Å og Sneum Å på grund af IHN virus.
Vi sagde tak til tilbudet, så den 22/10 har jeg sammen med Lars Hammer-Bek og Henrik Klockmann udsat 35000 små laks 10 forskellige steder i Vejen Å og Kongeåen ned til Villebøl. Vi besluttede ikke at bruge båd denne gang på grund af oversvømmelserne, men vi fik med spande sendt de små laks godt på vej primært på strækninger, hvor vi ikke udsatte fisk i september. Vi glæder os til at møde laksene igen, når de har været en tur i Nordatlanten…