Nyt vedr. Jedsted Mølle

Offentlig høring af projekt for Faunapassage ved Jedsted Mølle Dambrug:

Esbjerg Kommune har fået udarbejdet et projekt for etablering af faunapassage i Kongeåen ved Jedsted Mølle Dambrug. Faunapassagen skal etableres som følge af Vandplan 1 2010-2015.
Ved projektet forlægges en del af Kongeåen i et nyt forløb og ledes ved et stryg forbi det eksisterende stemmeværk. Stryget skaber forbindelse til mere end 270 km opstrømsliggende vandløbsstrækninger. I forbindelse med forlægningen sker der reguleringer i de offentlige vandløb Røde Å (Rødmøllestrømmen) og Kilergrøften. Desuden ledes der vand fra Kongeåen til et mindre, privat vandløb, der gennem dambrugets sydligste fødekanal, gennem det eksisterende bundfældningsbassin syd for klækkehuset og syd om matrikel  nr. 59c Jedsted By, Vilslev. Vandløbet, der i projektet er navngivet Stallingeløbet, får pt. vand fra Kilergrøften.
Projektet for faunapassagen er vedhæftet mailen og kan fra torsdag d. 30. juni 2016 også ses på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

Projektet er jf. bestemmelserne i vandløbsloven (Lovbek.nr. 1579 af 8.12.15) og i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering (Bek.nr. 834 af 27.06.16) i offentlig høring fra 30. juni 2016 til 1. september 2016. Eventuelle indsigelser og ændringsforslag til projektet kan i høringsperioden indsendes pr. e-mail til miljo@esbjergkommune.dk eller til Esbjerg Kommune. Natur- & Vandmiljø. Torvegade 74. 6700 Esbjerg.
Efter høringsperiodens udløb vil de indkomne bemærkninger blive vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige godkendelse efter vandløbsloven. Denne forventes givet i efteråret 2016.

Faunapassage ved Jedsted Mølle dambrug, Kongeåen

Formanden på fisketur i England.

IMG_1806Formanden i VOSF, Michael Deacon, der er født i England, har fisket mange gange fra pier’s og strande lang den syd-engelske kyst. Michael var for kort tid siden en tur til Sussex, beliggende i den sydlige del af England, og luftede sin fiskestang fra Worthing pier.
Der var ingen fangst denne gang, men han mistede en ”dogfish” (Rødhaj). Den faldt af krogen på den 20 meter lange vej op til pier kanten. 🙁

Lystfiskeriets Dag 15/05

På trods af kulde, mørke skyer og ind imellem en god vind var der mødt ca. 20 personer til VOSF’s arrangement ved Drostrup Fiskesø.
Humøret var højt, og der blev gået til sagerne langs søen.

Ved middagstid var der stadig ikke landet fisk. I pausen blev vore gæster trakteret med varme grillpølser og hvad der dertil hører, inden der igen blev kastet med stængerne.

Så kom der bid på fluestangen

Så kom der bid på fluestangen

Ørrederne (trods stort antal i søen) var vanskelige at få i tale, måske på grund af vejrliget, men nogle stykker måtte efterfølgende på land.

På vort billedgalleri kan du se flere billeder fra dagens fiskere!

Den første laks

Så kom den første laks på land fra VOSFs fiskevand i 2016. Laks-1
Torben Nielsen kom forbi sidst på eftermiddagen med denne fine laks på 4,64 kg og 80 cm, som han havde fanget ved Halmstakken.
Det var hans første laks fra foreningens fiskevand, så en fortjent belønning for mange års frivilligt arbejde i VOSF både som formand og nu som revisor.
Stort tillykke til Torben.