Fri fra skole: Havørred og Bækørredder

 

Frederik Vedstesen havde lige en time eller to fri fra efterskole så selvfølgelig skulle han da lige et smut ud at fiske og tog derefter til Kongeåen. Turen med to bækørreder og en flot farvet hanfisk på 76 cm og 4,4 kilo så lækkert udtaler han.

 

 

 

 

 

Fotos vises efter accept fra personen/erne på billedet/erne.

Laks og havørred springer igen i Kongeåen

 

Den rekordvarme og rekordtørre danske sommer 2018 satte en effektiv stopper for de forhåbninger alle medlemmerne i Vejen og Omegns Sportsfiskerforening havde forud for sæsonen.

Efter mange års ihærdig kamp var Kongeåen tidligt på året endelig sluppet fri, den sidste alvorlige forhindring for vandrefiskenes frie adgang til åens øvre dele var blevet fjernet ved dambruget ved Jedsted Mølle.

Der blev virkelig drømt hede fiskedrømme blandt foreningens medlemmer, men vejrguderne ville det anderledes. Ørkensommeren medførte et drastisk fald i åens vandstand, og vandtemperaturen steg tilsvarende højt. Tilstande, der ikke tiltrækker hverken laks, havørreder eller lystfiskere.

 

Tilstandene har heldigvis siden normaliseret sig, der er igen vand i åen og temperaturen er faldet. Og nu viser investeringen i det flotte stryg ved Jedsted sig i form af mange trækkende fisk i åen. Således blev der nylig på blot en dag fanget hele 16 havørreder.    En af de heldige eller dygtige, om man vil, var Viktor Hjorth Sørensen fra VOSF´s juniorafdeling. Viktors første havørred fra Kongeåen, var en flot fisk på fem kg fordelt på 78 cm, som blev fanget opstrøms Foldingbro.

Det kan gå hen og blive et par gode efterårsmåneder inden sæsonafslutningen den 31. oktober, men alle kan nå at være med endnu lover man i VOSF´s bestyrelse, hvor man har besluttet at give frit fiskeri resten af sæsonen, hvis man allerede nu tegner et nyt medlemskab i foreningen for 2019.

Husk at indberette din fangst!

Kære medlemmer af VOSF!

Nu nærmer fiskesæsonen sig sit højdepunkt med mange laks og havørreder på vej op for at gyde, især efter regnvejr og højere vandstand. Fra bestyrelsen vil vi derfor lige minde jer om de regler, som gælder for fiskeriet på VOSFs fiskevand.

Alle laks og alle havørreder skal indberettes, uanset om de hjemtages eller bliver genudsat. Kvoten med store laks over 75 cm er brugt for i år, men der må stadig hjemtages nogle få mindre laks fra Kongeåen og Vejen Å. Hold derfor øje med kvoten, inden du tager på fisketur. På VOSFs hjemmeside er beskrevet, hvordan fangster skal indberettes: https://www.vosf.dk/indberet/

Indberetning af laks er lovbestemt, og vi kan miste vores laksekvote, hvis reglerne brydes. Vi har selv besluttet, at man også skal indberette fangst af havørreder. Det har vi gjort, for at vi kan få et overblik over, hvordan bestanden udvikler sig, nu hvor spærringen ved Jedsted blev fjernet i 2017. I må også meget gerne indberette fangst af andre arter som stalling, bækørred og gedde, så vi får mere viden om disse arter.

Se reglerne for fiskeri i VOSFs fiskevand her: https://www.vosf.dk/fiskevand/vejen-aa/

Når I indberetter en fangst fra VOSFs fiskevand, hjælper I også med at få fortalt nogle gode historier, så andre får lyst til at gå en tur ved åen. Send derfor gerne billeder og jeres historie til Hans Jørgen Pedersen  eller én af vi andre fra bestyrelsen, så de kan blive lagt på hjemmesiden og på Facebook.

Hvis I kender nogen, som kunne tænke sig at blive medlem af VOSF, så har vi et godt tilbud: – betal kontingent for 2019 og fisk gratis resten af sæson 2018. Kontakt Simon Simonsen for flere informationer.

Knæk og bræk til alle

Bestyrelsen for VOSF

Heller ikke denne gang lykkedes det !!!!

8 mand fra P-Gruppen var på en sidste tur til Kongeåen i denne sæson.

På trods af en prisværdig indsats lykkedes det ikke at fravriste Kongeåen en havørred eller laks. Vejret var for en gangs skyld med os, så ingen blev våde. Men meget vand og mudder på bredderne gjorde, at vi alle skal rengøre fodtøj. Bid ? Ja Jørn opnåede at få en 10 cm´ skalle til at bide på en stor spinner – Peter havde et godt hug – mistede hele ormen, men ikke mere. Poul skræmte en stor fisk ( den havde garanteret set ham). Men alle ved godt mod og parat til indsats ved åen næste år. (enkelte ville endda prøve i weekenden). Lars´ malurt og Arnes slåen var et godt islæt til de medbragte madpakker. Næste gang bliver nok på kysten.

 

 

Ny fangst i Kongeåen

Den 17/10 om eftermiddagen var Simon Simonsen igen på tur ved Kongeåen, denne gang opstrøms Skodborghus.
Stadig høj vandstand og god strøm, men nu kan man da komme til åen igen.
To havørreder på land: en han på 47 cm og 1,2 kg og hun på 50 cm og 1,44 kg.

Nu er der endelig kommet gang i fangsterne, så han klager bestemt ikke…

Juniortur til Kolindsund 2017

10 juniorer var med på årets weekendtur til Kolindsundkanalerne.
Ugens regn havde givet gode forhold og vejret var med os hele turen.
Der blev overnattet i telt og shelters og bålhytten udgjorde køkken og spisesal.

6 havørreder, en gedde og 30 aborrer kom på land.
Største havørred på 3,4 kg fangede Frederik.

Fed tur !