2023 – STOP for store laks.

Kære medlemmer

Efter en helt forrygende start på sæsonen i dag må vi allerede nu melde STOP for hjemtagelse af store laks fra Kongeåen. Der er registreret 25 hjemtagne laks, og heraf er 3 hjemtaget fra VOSFs fiskevand, så vores særlige kvote er også opbrugt. Aldrig før er der fanget så mange store laks på en premieredag i Kongeåen, så det tegner rigtig godt i forhold til bestandens størrelse

Der resterer dog stadig en kvote på 23 laks på 73 cm eller mindre, som må hjemtages, og desuden må der stadig hjemtages op til 5 laks fanget på såkaldt B-vand. Det er enten opstrøms Gestenvej i Vejen Å, eller i Kongeåen på strækningen op mod Vamdrup opstrøms Kongeåens sammenløb med Andst/Vejen Å. Desuden kan du fiske på vores fiskevand i Gels Å, hvor kvoten indtil videre stadig er åben.

Hvis du senere på sæsonen fanger en stor laks, skal du behandle den så skånsomt som muligt, når den genudsættes. Undlad at løfte den op fra vandet, og hvis der skal tages billeder, skal laksen forblive i vandet fx i dit fangstnet. Det er vigtigt, at fisken overlever, så den kan gyde, nå den tid kommer.

Hjælp med at sprede dette budskab, så alle der fisker ved åen er opmærksomme på, at store laks skal genudsættes.

Mvh

Bestyrelsen