Generalforsamling 2022.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen

Mandag d.06. februar 2023 kl. 19:00

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:
Simon Simonsen (modtager genvalg)
Hans Jørgen Pedersen (modtager genvalg)

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  2. Valg af 1 revisor.

På valg er:  Torben.

  1. Eventuelt.
  2. Underholdning: Ebbe fra Vejen Kommune fortælle om vandløb, restaurering og planer for Kongeåen.

Forslag

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, dvs. d.23. januar 2023.

Medlemsoplysninger

Vi mangler stadig e-mail adresser på flere medlemmer, gå ind på www.sportsfiskeren.dk og ret evt. dine data, så vores medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de data, som du selv har opgivet!

Knæk og bræk!
Bestyrelsen.