Laksekvoten er endnu ikke opbrugt!

Kære medlemmer af VOSF

Nu er der 1½ måned tilbage af årets fiskesæson i vore vandløb, og når der kommer regn, og vandstanden stiger, så kommer der friske fisk op fra havet. Der er med andre ord rigtig gode muligheder for at få en fisk på krogen, hvis du går en tur langs åen. Derfor vil vi gerne oplyse om, at der på VOSFs fiskevand i Kongeåen stadig må hjemtages 1 stor laks over 75 cm og 1 laks på 75 cm eller mindre, selv om den fælles kvote for Kongeåen er fisket op. Det skyldes en særlig aftale, som vi har lavet i Kongeåens Sammenslutning, hvor 2 store og 2 små laks er reserveret til VOSF øverst oppe i åsystemet. Indtil nu er der kun hjemtaget én af hver.

Desuden er der den såkaldte B-kvote, hvor der må hjemtages op til 5 laks uanset størrelse fra den øverste del af Kongeåen ved Skudstrup eller fra Vejen Å opstrøms Gestenvej.

Hvis I hjemtager en laks, bedes I så hurtigt som muligt kontakte Simon på tlf. 21792230, så vi kan få meldt stop for hjemtagelse af flere fisk. Desuden skal laksen selvfølgelig indberettes efter de gældende regler.

Vi minder også om, at hvis man har hjemtaget en god fisk, fx en havørred, så er det er en god ide at genudsætte de næste, så vi skåner gydefiskene for at få øget bestanden af fisk i åen. Selv om det går den rigtige vej, er der plads til mange flere gydefisk, efter at flere spærringer er blevet fjernet.

Husk også, at vi har adgang til et fint fiskevand i Gels Å, som ofte giver mange fisk på denne tid af året. Måske var det værd at køre en tur i den retning, næste gang der er kommet en god portion regn. – Og så vil vi inden længe informere om årets generalforsamling, som vi planlægger at holde en gang i oktober.

Knæk og bræk i resten af sæsonen,

Bestyrelsen