Pas godt på vore bækørreder!

Det yderst vigtigt, at alle der fisker efter bækørreder i Kongeåen, behandler fiskene så skånsomt som muligt.

Derfor anbefales der følgende:

– Anskaf dig et godt net, der ikke skader fiskene. Det kan være gumminet eller knudeløse net.

– Afkrog fisken i nettet under vand – brug krogløser.

– Hvis du skal rører ved fisken, så sørg altid for at have våde hænder, så fiskens slimlag beskyttes bedst muligt.

– Tag ikke billeder af fisk, der skal genudsættes på græs/jord. Skal du tage billeder af fisken, så gør det altid imens fisken er i vandet. Skal du have et billede af fisken og dig selv, så løft kun fisken kortvarigt ud af vandet.

– Sørg for at fisken er klar til genudsætning, inden den returneres til åen. Støt den indtil den selv kan svømme væk, eller lad den ligge i nettet indtil den er frisk igen.

Skånsomt fiskeri er eneste mulighed, vi har for at bevare/forbedre fiskeriet i åen.