Jedsted’s ændring

Billederne i kronologisk rækkefølge.

Billederne viser den 1 måneds arbejde med fiskepassagen ved Jedsted mølle.
Billedet af vejbroens søjle viser hvor meget vandstanden faldt da stemmebrædderne blev trukket.
Billeder af manden er arkæolog der kigger på fundet af en tidligere opstemning af grene og tørv.