Nyt om Jedsted Mølle

Simon Simonsen beretter:

På vej hjem fra første møde i Vandråd for Vadehavsområdet (som gik godt) kørte jeg lige en tur forbi Jedsted Mølle for at se, hvad der sker. Foderhuset er nu fjernet, og kun fundamentet står tilbage der, hvor det nye åløb snart skal graves ud.
De første brædder er trukket i stemmet. Der er god strøm igennem både hovedsluse og frisluse, så smolten kan passere uhindret igennem og komme til havs. Vandstanden ovenfor slusen er vel faldet 20 cm nu.
Dammene i dambruget er tømt for fisk og er ved at blive tømt for vand, mens der graves ud til det nye dambrug.
Det er så dejligt at se, at nu sker det, og jeg glæder mig rigtigt meget til forsættelsen