Oprydningsdag ved Drostrup Fiskesø 26/03

Ti voksne og fem drenge havde taget fri denne søndag for at give en hånd med at få søen klar til 2017.

Kun een havde glemt at stille uret frem.

Bænke og borde er renset og vasket, toiletrummet skinner, trappe sikring til depotet er udført, så vejens overflade vand holdes ude, brønden i depotet er renset, afløb fra banken ved indkørslen udført, siv slået søen rundt og afrevet, plastskuret er gjort rent og affald søen rundt er fjernet, spærring ved skarnboksen er udført, og maling af spærringer med pletreparationer er udført, samt handicap fiske broens trægulv har fået træbeskyttelse, herudover er lagt fliser foran toilettet og rådne bænkbrædder er skiftet, samt udragende grene og træer beskåret, og fiskerensepladsen er rengjort så den skinner.
Efter alt dette fik vi et par grill pølser, samt en øl/vand.
Fra kl. 13.30 var der frit fiskeri, hvor enkelte fik 2/3  fisk, ialt blev fanget 11 fisk, så disse var ikke i ret godt bidehumør. Af de store kom kun 1 på land.
Kameraet fungerede desværre ikke ordentligt, så der er desværre ingen billeder fra denne dag.

VOSF siger tak for hjælpen til alle, der gav en hånd i år.

Calle.