Længdegrænsen mellem store og små laks ændres!

Ny forskning ændrer længdegrænsen mellem store og små laks i laksekvoterne i 2022, men kvoternes størrelse meldes ud senere.

Du kan læse mere her:
Længdegrænsen mellem grilse og storlaks flyttes fra 75 til 73 cm.