Sidste tur i Kongeåen 2021

Bo Oehlenschlæger Madsen beretter:

Så er åen fredet de næste 5 ½ måned.
Lige nu kan det virker ulideligt længe til den 16. april, men inden vi får set os om, er det igen tid til at jagte blanklaksen…
På sæsonens sidste dag, blev det til et par timer i selskab med min gode ven Peter. Vi fik ingen fisk på land, men jeg havde selv 3 gode tilbud, den første var en havørred-han på ca. 65 cm, de to sidste så jeg ikke, men det føltes som et par laks af anselige størrelse.
Tak for i år Kongeå, og på snarligt gensyn…