Ekstra udsætning af lakseyngel!

For et par uger siden fik vi fra Finn Sivebæk, DTU Aqua, og Gert fra DCV tilbudt en ekstra portion 1/2 års laks til Kongeåen, fordi man i år ikke må udsætte fisk i Varde Å og Sneum Å på grund af IHN virus.
Vi sagde tak til tilbudet, så den 22/10 har jeg sammen med Lars Hammer-Bek og Henrik Klockmann udsat 35000 små laks 10 forskellige steder i Vejen Å og Kongeåen ned til Villebøl. Vi besluttede ikke at bruge båd denne gang på grund af oversvømmelserne, men vi fik med spande sendt de små laks godt på vej primært på strækninger, hvor vi ikke udsatte fisk i september. Vi glæder os til at møde laksene igen, når de har været en tur i Nordatlanten…