Oprydningsdag ved Drostrup Put & Take

Vi missede delvis klargøring af søen i foråret på grund af Co-Vid19.
Vi laver det om til en efterårsoprydning den 10/9 – 2020 kl. 10,00.

Vi skal bla. rydde op i mellemgang og i vort materialerum i skuret, så dem der kan have en trailer med til kørsel til lossepladsen, så tag den med.
Vi skal have malet brædder ved parkeringspladsen og foran søen, samt andre småopgaver.

Foreningen serverer som sædvanligt grillpølser / øl / vand ved 12 tiden.

Tag grejet med, der er frit fiskeri når vi er færdige, og som vanligt max 3 fisk pr. mand. ?

Tilmelding til: Undertegnede pr. mail hjp@vosf.dk eller tlf.: 40 83 70 99 senest den 8/09.