Et kommende medlem af Juniorgruppen?

10 årige Nikolaj Bruun var sammen med sin morfar på sit første besøg
ved Drostrup Put&Take og fangede sin allerførste regnbueørred.
Tillykke med fangsten.
Og når man fanger sin første fisk, skal denne også have et lille kys.