Status for ørred og laks i Kongeåen

Dette notat viser fordeling af gydegravninger, bestandsstørrelser samt lystfiskeres fangster af ørred og laks i Kongeåen.
Der er brugt lystfiskeres fangstindberetninger, DTU Aqua’s fangst/genfangst data, ørredyngel data og lystfiskernes optællinger af gydegravninger.
Data stammer fra perioden 1988 – 2018.

 HELE NOTATET KAN LÆSES HER: