Fangster i Kongeåen 2010 – 2018

Simon Simonsen har lavet en oversigt over fangster af laks og havørreder i Kongeåen fra 2010-2018. Fangsterne i år er en smule lavere end i 2017, men i år har fiskene for første gang haft fri adgang til hele åsystemet, og de har helt sikkert spredt sig meget mere end tidligere år. Derfor har vi måttet afsøge nye strækninger, og det er rigtig spændende, hvordan fangsterne vil udvikle sig i de kommende år. Allerede sidste vinter talte vi over 50 flere gydegravninger…