2018 presser på!

Det nye år presser på.

Så allerførst godt nytår med tak for det gamle med megen aktivitet, dårligt vejr, gode ture og få fisk.

Mindes først den fine tur til det sønderjyske med overdådig behandling af Arne og Leo – dernæst Tovdal som selv med guide på ikke gav mange laks, men alligevel god – sidst ren ferietur til Fur, hvor fiskene svigtede os igen.

Turene til åen, der nærmest druknede i regn og til kysten (erne), hvor vinden drillede og den store aktivitetsdag på Knudepunktet med mange besøgende – turene til P & T både vores egen samt andre uden det store udbytte.

Vi skal måske se stort på mængden af fisk og i stedet glæde os over humør og dejlige naturoplevelser og intern hjælpsomhed og møde med ligesindede.

2018 bliver måske ikke så anderledes, men der da mulighed for en tur til Sydnorge( Har stadig en god kontakt til vores guide), Fur (har lagt en foreløbig lejeaftale ind i september),  Kongeåen, kysterne samt P&T samt bådture efter fladfisk. Endvidere er I meget velkomne til at høre om muligheder på Island – Jon vil gerne være behjælpelig.

I 2018 skal vi også nå et godt pighvarfiskeri – en tur til Å-strand m. Peter Fink– Østers sammen med Vagn og ikke mindst krebsetur(e) med Hans Jørgen og alt det andet!!

Alle – ingen nævnt ingen glemt – har ydet en indsats for succes –
Håber det fortsætter i 2018

Poul Veise.