Dansk Folkehjælp – UngeNet

VOSF har haft besøg af Dansk Folkehjælp – UngeNET i Drostrup Fiskesø!

Den overordnede målgruppe for UngeNET er sårbare eller udsatte unge, mellem ca.11 – ca.15 år, unge som i ringe eller ingen grad har tilknytning til det lokale foreningsliv.
Formålet er at de unge præsenteres for forskellige aktiviteter og foreninger, og derigennem evt. blive inspireret til at søge ind i en forening og dermed finde glæde og fællesskab gennem foreningens aktiviteter.

 Da Dansk Folkehjælp, Vejen afd. gennem flere år har haft et frugtbart samarbejde med VOSF, var det naturligt at følge denne succes op ved at tilbyde de unge en oplevelse som lystfisker.

En god eftermiddag/aften med mange fisk på krogen.

De unge gik straks i gang med stor iver og det varede ikke længe inden de første ørreder var landet!
Allan fangede den største på ca. 1.5 kg
Tæt forfulgt af Faryad, Mohammed, Nataniel og Josefine.

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Folkehjælp havde både TV-SYD og Jyske Vestkysten på besøg.

Du kan se udsendelsen fra TV-SYD her: Dyrt når de unge er udenfor

JV’s artikel kan læses i avisen mandag den 22/05 på Vejen siderne!