Indkaldelse til ordinær Generalforsamling!

På grund af den nuværende Corona situation er Generalforsamlingen udsat indtil der igen åbnes op for større forsamlinger.

Vejen og Omegns Sportsfiskerforening.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen

Mandag den 08. februar 2021 kl. 19:00

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  På valg er:
  Simon Simonsen                (modtager genvalg)
  Hans Jørgen Pedersen       (modtager genvalg)
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af 1 revisor,    på valg er.  Torben
 8. Eventuelt!
 9. Underholdning: Bo Madsen fortæller om sine fisketure ved Kongeåen.

Forslag;

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, dvs. den 25. januar 2021.

Medlemsoplysninger:

Vi mangler stadig e-mail adresser på flere medlemmer, gå ind på www.sportsfiskeren.dk og ret evt. dine data, så vores medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de data, som du selv har opgivet!

God jul og godt nytår!
Bestyrelsen.