Indkaldelse til generalforsamling!

Vejen og Omegns Sportsfiskerforening
Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen
Mandag den 03. februar 2020 kl. 19:00
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: Michael. (modtager genvalg)
  Henning. (modtager genvalg)
  Jens kr. (modtager genvalg)
 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 1 revisor.
  På valg er: Jan.
 8. Eventuelt.
 9. Underholdning: Bo Madsen vil fortælle historie fra Kongeåen med fiskestangen.

  Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling dvs. den 19. januar 2020.

  Medlemsoplysninger:
  Vi mangler stadig e-mail adresser på flere medlemmer, gå ind på www.sportsfiskeren.dk og ret evt. dine data, så vores medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de data, som du selv har opgivet!
  God jul og godt nytår!
  Bestyrelsen.