Indkaldelse til generalforsamling i V.O.S.F

Vejen og Omegns Sportsfiskerforening
 Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen
Mandag den 5. februar 2018 kl. 19:00

Dagsorden:
1.     Valg af dirigent.
2.     Bestyrelsens beretning.
3.     Aflæggelse af regnskab.
4.     Indkomne forslag.
5.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:
Henning.       (modtager genvalg)
Michael.        (modtager genvalg)
Jens Chr.      (modtager genvalg)

6.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
7.     Valg af 1 revisor.

På valg er:  Torben.

8.     Eventuelt.
9.     Underholdning Morten Øland ”På fiske tur”.

Forslag
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen
i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling
dvs. den 21. januar 2018.

Medlemsoplysninger:
Vi mangler stadig e-mail adresser på mange medlemmer, gå ind på www.sportsfiskeren.dk og ret evt. dine data, så vores medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de data, som du selv har opgivet!

God jul og godt nytår!

Fladfisketuren 2017

Galleri

Dette galleri indeholder 13 billeder.

12 håbefulde lystfiskere mødte op til årets fladfisketur på Langelandsbæltet. Vi startede optimistisk ud i godt vejr, let overskyet og let vind, men med en del understrøm. Det tog sin tid på første drev, inden Børge fik den første flade … Læs resten

Ny fangst i Kongeåen

Den 17/10 om eftermiddagen var Simon Simonsen igen på tur ved Kongeåen, denne gang opstrøms Skodborghus.
Stadig høj vandstand og god strøm, men nu kan man da komme til åen igen.
To havørreder på land: en han på 47 cm og 1,2 kg og hun på 50 cm og 1,44 kg.

Nu er der endelig kommet gang i fangsterne, så han klager bestemt ikke…

Medlemstræf 2017

Søndag den 29. Oktober ved Drostrup Put & Take fra kl. 10.00 til 16.00.

Foreningen er vært med pølser/øl/ vand ca kl 12.30.
Kl. 15.45 er der indvejning af største og mindste fisk, som får præmier.

Tilmelding til Calle senest torsdag den 26. Okt. kl. 18.00. på tlf. 20 28 52 72
eller på mail til elsecalle@gmail.com

NB: Frit fiskeri resten af dagen, dog max. 3 fisk denne dag pr. mand.

Søen er lukket denne dag fra kl. 06.00 – kl. 17.00.