Indkaldelse til generalforsamling i V.O.S.F

Vejen og Omegns Sportsfiskerforening
 Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen
Mandag den 5. februar 2018 kl. 19:00

Dagsorden:
1.     Valg af dirigent.
2.     Bestyrelsens beretning.
3.     Aflæggelse af regnskab.
4.     Indkomne forslag.
5.     Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:
Henning.       (modtager genvalg)
Michael.        (modtager genvalg)
Jens Chr.      (modtager genvalg)

6.     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
7.     Valg af 1 revisor.

På valg er:  Torben.

8.     Eventuelt.
9.     Underholdning Morten Øland ”På fiske tur”.

Forslag
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen
i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling
dvs. den 21. januar 2018.

Medlemsoplysninger:
Vi mangler stadig e-mail adresser på mange medlemmer, gå ind på www.sportsfiskeren.dk og ret evt. dine data, så vores medlemsliste er opdateret med alle oplysninger. Vi udsender nyhedsbreve via de data, som du selv har opgivet!

God jul og godt nytår!